PDF: Bearbetning av termiskt sprutade skikt, 1986

Handboken (skickas som pdf) har utarbetats av Svetskommissionens AG 42c Termisk sprutning och innehåller rekommendationer och regler för bearbetning genom främst slipning och svarvning av termiskt sprutade skikt.

SIS art.nr: SV M 2 (endast hos Svetskommissionen)

35 kr