Lödning, 1971 (17 språk), IIW:s ordlista del VII

Denna den sjunde delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för hårdlödning, mjuklödning och svetslödning på 17 språk (inklusive svenska) samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 30 (endast hos Svetskommissionen)

350 kr