List of welding and allied processes with definitions classified according to energy carrier - Part 1: Metal welding processes

Denna del av IIW:s ordlistor betraktas som den tionde delen (var meningen att uppföljas med en "andra" del) innehåller termer för svetsning och besläktade förfaranden, indelad efter typ av energiöverföring, på 3 språk (ej svenska) samt en del illustrationer. Denna del tillför inga termer jämfört med tidigare delar utan presenterar endast termer för de olika metoderna med en särskild indelning.

SIS art.nr: SV 44

560 kr