Hur undviks bindfel vid gasmetallbågsvetsning, 1983

Detta "meddelande" (handbok) är ett särtryck av en artikelserie till tidningen Svetsen som utarbetats av en särskild arbetsgrupp inom Svetskommissionen. Handboken innehåller beskrivning, rekommendationer och råd kring riskerna med bindfel vid gasmetallbågsvetsning.

SIS art.nr: SV M 1 (endast hos Svetskommissionen)

30 kr