Goda råd vid aluminiumsvetsning, 1997

Denna handbok beskriver aluminiumsvetsning med smältsvetsningsmetoderna, gassvetsning, metallbågsvetsning (MMA), TIG- och MIG-svetsning samt plasmasvetsning. Handboken ger allmänna råd och anvisningar om de olika moment som bör beaktas före, under och efter svetsningen för att nå önskad kvalitet och funktionsstabilitet hos svetsförbandet. Dessutom ingår avsnitt om konstruktiv utformning, lämplig verkstadsutrustning, kontroll, arbetsmiljö och kostnadsaspekter. Boken illustreras med ett antal exempel på svetsade aluminiumkonstruktioner.

SIS art.nr: SV 46

350 kr