Frågor och svar - Kvalifikationskrav för svetsning

Svetskommissionens arbetsgrupp för standardisering av kvalifikationskrav för svetsning, AGS 445, behandlar tolkning av standarderna (gällande och kommande) för svetsarprövning och procedurkontroll (även i relation till myndighetskrav) som uppdateras halvårsvis.

200 kr * (Uppdateras en gång per halvår. Priset avser aktuell utgåva)