El- och brandsäkerhet vid svetsning, 1990

Denna handbok syftar till att ge en bättre förståelse om elfaran och för de elföreskrifter som omfattar svetsområdet samt ger råd samt ge råd och anvisningar om hur brandsäkerheten alltid måste beaktas vid svetsarbete. Den beskriver förutom el- och brandfara även magnetfält vid elsvetsning, märkning och ansvar. Boken är ett komplement till ASNs handbok "Arbetsmiljö vid svetsning". Handboken vänder sig främst till svetsande personal, arbetsledare vid svetsning, svetsingenjörer och produktionsledande personal. Dessutom skyddsingenjörer, skyddsombud samt personal som planerar svetsarbetsplatser.

SIS art.nr: SV 40

165 kr