Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Pågående standardarbete
Nyckel

(ca status = klar för, pågående, nyligen avklarad):
A = Slutomröstning, FDIS (0-6 månader till publ.)
B = Remiss, DIS (0,5-1,5 år till publ)
C = Under beredning, WD, CD (1-3 år till publ)
rev = revision av

Arbetsprogram för Europastandarder
CEN/TC 121s arbetsprogramPDF (2007-03-22)
I övrigt sidor som beskriver standardiseringsläget:
Kopplat till bl a PED: NewApproach, se även WPG (Guidelines)

Arbetsprogram för internationella standarder
ISO/TC 44s arbetsprogram.PDF Se även programmet på ISO:s webbsida.

01.

Svetsning - Allmänt

B

prEN 1011-1 rev

Welding - Recommendation for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding

C

prEN 1708-1 rev

Welding - Basic weld joint details in steel - Part 1: Pressurized components

C

prEN 1708-3

Welding - Basic weld joint details in steel - Part 3: Plating, buttering, lining of pressurized components"

A

prEN ISO 13918rev

Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding

A

prEN ISO 14555rev

Welding - Arc stud welding of metallic materials

C

prEN ISO 15653

Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds

B

prCEN/TR 15481

Welding of reinforcing steel Tack weldability - Test methods and performance requirements

02.Ritningsregler
CprEN ISO 2553revSvetsning och besläktade förfaranden - Ritningsregler, beteckningar på ritningar - Del 1: Svetsning
CprEN ISO 4063revWelding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers
03.Terminologi
CprEN ISO 6947 revWelds - Working positions - Definitions of angles of slope and rotation
CprCEN ISO/TR 25901Welding and related processes - Vocabulary (revision och implementering av CEN/TR 14599)
04.Svetskonstruktioner
---
05.Kvalitetsledning (mer info, se även AGS 447)
-- 
06.Kvalitetskrav(mer info, se även AGS 446)
AprEN ISO 6520-1 revWelding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding
07.Fogutformning
---
08.Svetsprocedurer (mer info, se även AGS 445)
CprEN ISO 15609-6 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 6: Laser arc hybrid welding
CprEN ISO 15614-1Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys
CprEN ISO 15614-9Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 9: Underwater hyperbaric wet welding
09.Personal för svetsning(mer info, se även AGS 445)
CprEN 1418revWelding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials
BprEN ISO 9606-1Welder qualification test- Steel (Revision av EN 287-1)

10.

Tillsatsmaterial för svetsning

(mer info, se även AGS 443)

C

prEN ISO 636rev

Welding consumables - Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels - Classification

A

prEN ISO 14175rev

Welding and allied processees - Shielding gases for arc welding and allied processes (revision av EN 439)

B

prEN ISO 26304

Welding consumable - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of creep-resisting steels - Classification

B

prEN ISO 14343rev

Welding consumables - Wire electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification

B

prEN ISO 16834

Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc welding of high strength steels - Classification

C

prEN ISO 2560rev

Tillsatsmaterial för svetsning - Belagda elektroder för manuell metallbågsvetsning av olegeradt stål och finkornstål - Indelning

A

prEN ISO 24373

Wire electrodes, wires and rods for arc welding of copper and copper alloys - Classification

C

 

Welding consumables for cryogenic applications (CR)

 

 

Samtliga EN-standarder för indelning av tillsatsmaterial övergår till ISO (cohabitation)

 

11.Provning av svetsar(se även AGS 445)
BprEN ISO 14323Specimen dimension and procedure for impact sheet and cross tension
CWG13 N43Destructive tests on welds in metallic materials - Method for determination of KIC , critical CTOD and critical J values of welds in metallic materials
CprEN ISO 15653Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds
12.Oförstörande provning av svetsar Se även aktuell översikt över standarder för OFP av svetsarPDF
CprEN 12062revNon-destructive examination of welds - General rules for metallic materials
CprEN 970 revNon-destructive examination of fusion welds - Visual examination
BprEN ISO 22825Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys
CprEN 12517-2Non-destructive testing of welds - Part 2: Evaluation of welded joints in aluminium and its alloys by radiography - Acceptance levels
CprEN 1712revNon-destructive examination of welds - Ultrasonic examination of welded joints - Acceptance levels
CprEN 1714revNon-destructive examination of welds - Ultrasonic examination of welded joints
CWI 00121471Non-destructive testing - Time-of-flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels
C NDT of welds - Ultrasonic methods - Automatic examination of welds in metallic materials.
C NDT of welds - Ultrasonic methods - Examination of welds in austenitic steels
C NDT of welds - Ultrasonic methods - Examination of welds in aluminium and aluminium all
C NDT of welds - Ultrasonic methods _ Examination of electron and laser beam welds in steel
13.Kontroll av svetsutrustning
---
14.Hälsa och säkerhet (se särskild uppställning, se även AGS 449)PDF
CprEN 1598:1997revHealth and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes
CprEN ISO 15011-1revHealth and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 1: Determination of emission rate and sampling for analysis
CprEN ISO 15011-2revHealth and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 2: Determination of emission rates of gases, except ozone and sampling for analysis
BprEN ISO 15011-3Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases generated by arc welding - Part 3: Determination of ozone emission rate
CprEN ISO 15011-6Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quan-titative determination of fume from resistance spot welding
CprEN ISO 15012-1revHealth and safety in welding and allied processes - Requirements testing and marking of equipment for air filtration - Part 1: Testing of the separation efficiency for welding fume
CprEN ISO 15012-2Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 2: Determination of the minimum air volume flow rate
CprEN ISO 15012-3Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of equipment for air filtration - Part 3: Determination of the capture efficiency of welding fume extraction devices
CprEN ISO 10882-1revHealth and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 1: Sampling of airborne particles
15.Termisk sprutning(se särskild uppställning, se även AGS 448) PDF
AprEN 15339-1Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 1: General requirements
CprEN 15520Thermal spraying - Recommendations for constructional design of components with thermally sprayed coatings
CISO/DIS 2080Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary
CprEN 15648Thermal spraying - Component related procedure qualification
CISO/WD 26946Standard method for porosity measurement of Thermal sprayed coatings
16.Lödning
BprEN 1044revBrazing - Filler metals
CSC8 W293Brazing - Guidance on application of brazing
CprEN 13133revBrazing - Brazer qualification
17.Motståndssvetsning(se särskild uppställning, se även AGS 450)PDF
BprEN ISO 17677Resistance welding - Terms and definitions used in resistance welding
BprEN ISO 18592Resistance welding - Fatigue test of resistance welded thin sheet metal structures
BprEN ISO 18594Resistance spot-, projectionand seam-welding - Method for determining the transition resistance on aluminium and steel material
BprEN ISO 18595Resistance welding - Spot welding of aluminium and aluminium alloys - Weldability, welding and testing
18.Övrigt
CprEN ISO 12932Welding – Laser beam gas-shielded metal arc hybrid welding – Quality levels for imperfections
BprCEN/TR 15481Welding of reinforcing steel Tack weldability - Test methods and performance requirements
CISO/DIS 25239-1Friction stir welding of aluminium - General requirements - Part 1: Vocabulary
CISO/DIS 25239-2Friction stir welding of aluminium - General requirements - Part 2: Design of weld joints
CISO/DIS 25239-3Friction stir welding of aluminium - General requirements - Part 3: Qualification of friction stir welding operators
CISO/DIS 25239-4Friction stir welding of aluminium - General requirements - Part 4: Specification and qualification of welding procedures
CISO/DIS 25239-5Friction stir welding of aluminium - General requirements - Part 5: Quality and inspection requirements
CISO/CD 24394Welding in aerospace - Qualification test of welders and welding operators - Welding of metallic components

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
13 juni 2019


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se