Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Friction Stir Welding (FSW) –En studie över möjligheter ochbegränsningar

Peter Nerman

Friction Stir Welding (FSW) är ny svetsmetod utvecklad och patenterad av The Welding Institute (TWI) i Storbritannien.

Målet med denna rapport har varit att genom en litteraturstudie samt intervjuer med insatta personer ge översiktlig bild av FSW som svetsmetod samt även belysa metodens möjligheter och begränsningar.

Jämfört med konventionell smältsvetsning (MIG, TIG etc.) rapporteras mycket stora fördelar såsom ytterst låga nivåer av svetsdefekter, förbättrad utmattningshållfasthet, liten/ingen deformation av grundmaterialet efter svetsning samt en kraftigt förbättrad arbetsmiljö (ingen ljusbåge, ingen rök etc.).

De främsta begränsningarna hos metoden är att stora inspännings/mothållarkrafter krävs under svetsningen vilket dels ställer krav på kraftiga fixturer samt begränsar antalet möjliga geometrier. Vidare är metoden än så länge endast begränsat användbar för material med hög smältpunkt såsom stål. Detta beror främst på att verktygsslitaget tenderar att bli mycket stort vid FSW-svetsning i dessa material. En annan begränsning som tenderar att
bromsa spridningen av FSW är de höga licenskostnaderna (£18 000/år) som TWI kräver för att få använda metoden.

Bäst resultat med FSW har hittills uppnåtts vid stumfogsvetsning i aluminium och andra material med relativt låg smältpunkt (Cu, Mg etc.). FSW-svetsning i stumfog tillämpas idag med stor framgång i ett flertal applikationer med dessa material (paneler till båtar, tankar för flyg- och rymdindustrin etc.).

Ett intensivt forskningsarbete pågår för närvarande på olika håll i världen i syfte att kunna svetsa fler materialtyper (främst stål) och finna fler tillämpningar (andra fogtyper än stumfog, dubbelkrökta ytor etc.).

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se