Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Forskningsrapporter

Fogningscentrum eller Centre for Joining and Structures (CJS) har ett mycket nära samarbete med svensk industri och Svetskommissionen. Tillsammans med medlemsföretagen formulerar och genomför de forskningsprojekt, provning och uppdrag.

Mer information om Fogningscentrum (CJS)

Nedan finns en lista över titlarna till de publicerade rapporter från CJS som är öppna för Svetskommissionens medlemmar.

Beställ rapport

För att beställa en rapport i sin helhet, kontakta Svetskommissionens kansli: Marie Allvar Kärrbrant.

Garant- och stödjande medlemmar har rätt till en fri kopia av respektive rapport som skickas direkt till företaget. Kontakta din företagsrepresentant i Svetskommissionen.

För Svetskommissionens, Jernkontorets och Swerims medlemmar är rapporterna vanligtvis tillgängliga 12 månader efter publicering, för övriga 18 månader efter publicering. "Begränsad" i tabellen nedan innebär att rapporten är tillgänglig för Svetskommissionens medlemmar men inte för allmänheten.


NrPubliceringsdatumÖppn. datumRapporttitel

Swerim-2022-109

2022-01-12

2023-07-12

Autogenous laser welding of duplex stainless steels

101220

2021-06-18

Begränsad

Undercut Welding

MFS

2021-05-20

Begränsad

Continuous welds in aluminium

Swerim-2021-155

2021-12-17

2023-06-17

Laser Screw Welding

MEF20164

2021-02

Begränsad

Welding of Zn coated boron steels

14848

2021-07-01

Begränsad

High productivity MAG welding II

14853

2021-06-09

2022-06-09

FATIMU I-III: Fatigue strength
improvement with undercut

101894

2022-02-25

Begränsad

Deformations after welding - simulations

12834

2021-03

Begränsad

Cold welding methods using weaving technique in butt and overlay welding – High alloyed stainless steel

MEF20162

2021-02-01

Begränsad

CleanWeld

101226

2019-05-17

Begränsad

Joining of ductile iron to low alloy steel

MEF20117

2020-03-20

2022-06-01

Decreasing deformations in welds in HSS by LTT

MEF20145

2020-11

2022-11

Spot welding of hot formed material II

MEF20140

2020-03

2021-09

LUS as NDT-method for spot welds

MEF 20143

2020-02

2022-02

Laser welding without filler material

MEF 20144

2020-11-03

Begränsad

Laser welding of high alloyed austenitic stainless steels

MEF20115

2020-03

2021-09

K-TIG for avoidance of multi-pass welding

MED20114

2019-11

Begränsad

RSW of high strength stainless steel to Zn-coated carbon steel

101221

2019-08

Öppen

Pitting Corrosion Evaluation of Post-Weld Cleaning Methods for Stainless Steel Welds

MEF18139

2019-04

Öppen

Guideline - How to measure current, voltage and arc power in arc welding

MEF19114

2016

Begränsad

High productivity MAG-welding

MEF18109

2018-11-01

2020-05-01

Avoidance of solidification cracking in high restraint weldments

KIMAB-2018-159

2018-08

2020-02-28

Evaluation of adaptive systems for resistance spot welding of thin sheet aluminium

KIMAB-2018-158

2019-08

Begränsad

Spot welding of hot formed material

KIMAB-2018-155

2018-11-01

2020-05-05

FATscat - Understand the scatter in fatigue life of welded specimens

KIMAB-2018-138

2018-05-23

Begränsad

Reaching higher quality and fatigue strength by adjustments of the welding process

KIMAB-2018-166

2018-09

2019-02

Braze welding of highly alloyed stainless steel

KIMAB-2017-162

2017-12

2019-06-06

Mixed material (hardened boron steel + aluminium) joining

KIMAB-2017-128

2017-04-11

2018-10-11

Weldability of Aluminium Alloys for
Automotive Applications

KIMAB -2017-116

2017-03-27

Begränsad

Influence of Base material surface condition on fatigue performance of MAG welds

KIMAB 2017-155

2017-09

2019-05-01

Gas Metal Arc Welding: fatigue life improvement through controlled undercuts and weld toe radius

KIMAB-2017-602

2017-09-20

2019-04

NDT of multi-material joints

KIMAB-2016-152

2016-10

Begränsad

MAG process parameters influencing weld geometry related to fatigue properties -
FATMAG II

KIMAB-2016-150

2016-09-01

Begränsad

Weldability of 1900MPa Boron steels

KIMAB-2016-145

2016-09-06

Öppen

Stress relaxation of welds - A literature survey

KIMAB 2016-144

2016-09-06

Öppen

Stress relaxation of residual stresses

KIMAB-2016-143

2016-09-06

2018-09

Effect of single overloads on
fatigue life of HFMI treated fillet welds

KIMAB-2016-142

2016-06

2016-09

Effect of overloads in variable amplitude loading on HFMI treated welded joints

KIMAB-2016-141

2016-11

Öppen

Submerged arc welding of high
strength steel with Esab ICE

KIMAB-2016-137

2016-07-08

2018-01

Fatigue root cracks in MAG fillet welds
with LTT materal (FatRoot)

KIMAB-2016-133

2016-06

Begränsad

Properties of extremely short welded
flanges

KIMAB-2016-124

2016-06-01

2017-12-01

DYNAMECH - Mechanical joint
properties under dynamic load

KIMAB-2016-113

2015-06-01

Begränsad

Minimize weld deformation in 8-20mm
material

2016-112

2016-03

2017-09

Resistance Spot Welding of 22MnB5
boron steel with different thickness of
the AlSi-coating

KIMAB-2016-111

2014-12

2016-03

Hot cracking mechanisms in welds in Ni-base alloys

KIMAB-2015-509

2015-04

2016-10

Influence of silicon on weld geometry

KIMAB-2015-507

2016-07

2017-12

Welding duplex stainless steels to carbon steel or to austenitic stainless steel

KIMAB-2015-506

2015-03-23

2016-06-23

Mechanical joining with FDS

2014-534

2014-12-01

2015-12-17

Fatigue testing of mechanical joints

2014-517

2014-06-01

2015-06-12

Possibilities with new welding methods

2014-501

2014-01-23

2015-07-01

Cold MIG welding of duplex stainless steels

2014-110

2012-09-01

Open

Non destructive evaluation of adhesive bonds

2013-564

2014-01-31

2015-01-31

Pore formation in MIG welding duplex stainless steels with a solid super duplex filler wire

2013-530

2013-09-01

Open

Methods for avoidance of spatter in MIG/MAG welding in the short circuiting mode

2013-529

2014-08-26

Open

Joinability for new surface coatings

2013-519

2014-04-24

Open

Possibilities with new MAG processes

2013-133

2013-12-03

Open

Optimering av brottmekanisk provstav för sega material

2012-550

2014-01-01

Open

High speed and good penetration MIG/MAG welding

2012-546

2014-06-30

Open

Developing specimens with cold-laps

2012-538

2013-01-01

2014-06-30

Plasma spot welding

2012-537

2013-01-01

2014-06-30

MAG process parameters influencing weld geometry related to fatigue properties – part1 (FATMAG-1)

2012-530

2012-12-05

2013-12-05

Aluminium joining for automotive applications

2012-526

2012-06-01

2013-12-01

Weldability of Mn + N alloyed austenitic stainless steels

2012-525

2012-01-01

2013-06-01

Weldability of hardenable steels with high carbon content

2012-523

2012-08-30

2013-08-30

Joining of thin strips

2012-522

2012-06-07

2013-06-07

Challenges using mixed materials, Al-Fe

2011-560

2012-01-31

2014-01-31

Resistance seam welding: Part 2 – Project summary

2011-557

2012-04-30

2013-11-01

Optimised MIG/MAG welding of high –alloyed stainless steels with Ni-base filler metals

2011-556

2012-05-30

2013-11-30

Start and stop in MIG/MAG welding

2011-554

2012-01-20

2013-02-20

Increasing the ductility of RSW joints in UHS steel through parameter adjustments, part 2

2011-550

2012-02-21

2013-08-21

Optimised MIG/MAG weldingof 3-6mm sheet materials

2011-546

2011-11-01

2013-05-01

Resistance seam welding of UHSS

2011-517

2014-04-30

Open

Methods for mechanized NDT evaluation of weldments

2011-501

2011-01-31

2012-01-31

Drawn arc stud welding of brackets & nuts on thin steel sheet

2010-546

2011-02-23

2012-02-23

New variants of TIG processes for high productivity and improved penetration

2010-544

2011-03-01

2012-03-01

Increasing the ductility of RSW joints in UHS steel through parameter adjustments, part 1

2010-539

2015-08-25


Quality assurance of brazed joints

2010-538

2011-02-28

2012-01-01

Single Sided Joining Methods - A Feasability Study

2010-528

2011-05-22

2012-11-22

Fatigue Properties of MAG welded plug joints in hot rolled sheet steel

2010-519

Open


Recent developments in laser welding & cutting, a literature review

2010-512

2010-02-19

2011-06-30

Fatigue properties of resistance spot welded and MAG plug welded joints - a comparison study

2010-510

2010-01-01

2011-01-01

Joining of dissimilar metals using MIG weld brazing and friction stir welding

2010-503

2009-10-01

Open

Visual joins for automotive applications – Weld-brazing with CMT and Plasmatron of galvanized steel without spatter

2010-120

Open


Investigation of possibility to use spectrometry for monitoring the plasma in gas shielded arc welding

2010-116

Open


Influence of microfissures in submerged arc welds in high alloyed stainless steel - Part II

2010-114

Open


Crash Testing - Measurement Control

2010-113

Open


Optimization of Weld Nut Geometry by Simulation

2010-111

Open


Increased weldability and productivity using hybrid Friction Stir Welding (FSW)

2010-106

Open


Metaller – en kort sammanställning

2010-103

Open


Svets- och mekaniska fogar för multimaterial konstruktioner

2009-534

2009-05-18

2010-00-08

Improved properties for resistance spot welding applications

2009-526

2009-06-01

2012-06-01

Plasma Welding and Brazing, opens 2012-06-01

2009-521

2009-04-24

2010-04-24

Joining and properties of mixtures of materials

2009-130

2010-01-12

Open

Replacement methods for conventional MIG/MAG welding

2009-128

Open


Handling fatigue evaluationsof start and stop regions of acontinuous weld in a FEenvironment

2009-103

Open


New techniques to handle fatigue calculations of continuous welds in a FE-environments based on shell elements

2009-101

Open


FE-modelling of fatigue strength of laser welds

2008-548

2009-01-30

2011-03-31

Fatigue Properties of LaserHybrid Welds of DP600 andBoron Steel Sheets,Compared to MAG Welds

2008-547

2008-10-16

2011-03-31

High Speed and Static Testing of Weld Nuts on Carbon and Boron Sheet Steels

2008-524

2008-04-23

2011-01-01

Fatigue properties of weld-bonded joints out of Dogal 600 DP – high strength rubber based adhesives compared to one epoxi based adhesive

2008-507

Open


Methods to perform larger throat thicknesses in standing fillet position (PB) with high productivity - A pre-study

2008-117

2008-06-04

2010-12-31

Literature survey: Plasma welding and brazing

2008-115

Open


Possibilities with laser illuminated high speed filming ( Only as powerpoint, movies on CD )

2008-114

Open


Optimal Joint Preparation for Laser Hybrid and Tandem MIG/MAG Welding

2008-105

Open


Influence of micro fissuresin submerged arc welds inhigh alloyed stainless steel

2007-551

2007-06-12

2009-12-12

Laser twin-spot technology in the welding of thin sheet C-Mn steel lap joints with thick zinc coating and uncoated butt joints

2007-550

2007-06-20

2009-12-20

Investigation of weldability with new MIG/MAG processes

2007-548

Open


Laser sources for welding and cutting applications

2007-531

2008-01-18

2010-12-31

Fatigue performance of laser and MIG-brazed joints of zinc coated steel sheets

2007-525

2007-06-01

2009-06-30

Crash testing of laser weld and adhesive bonded joints of low- and ultra high strength steels and aluminium alloys – experimental tests and analysis

2007-524

2007-06-01

2009-06-30

Crash testing of laser weld and adhesive bonded joints of low- and ultra high strength steels and aluminium alloys – experimental tests

2007-512

2007-03-01

2008-03-01

Optimizing tandem MIG/MAG and Laser Hybrid Welding

2007-503

2007-09-30

2008-12-31

A study on welding performance with Laser-MIG/MAG welding for aluminium, stainless steel, coated boron steel and mixed materials

2007-502

2007-05-01

2009-03-31

Fatigue and crash strength of spot welded HSS and UHSS with reduced cooling time to reduce manufacturing cost

2007-130

Open


Applikationer för laserbelyst höghastighetsfilmning

2007-125

Open


FEA study of the fatigue strength of brazed joints

2007-113

Open


Spot welds in peel, shear and torsion, a literature study

2007-112

Open


Evaluation of process engineering design for spot welds loaded in peel, shear and torsion

2007-104

2007-03-01

2009-03-31

Static strength of weld nuts on carbon and boron sheets steels

2006-543

2006-12-26

2008-06-26

Process optimisation of Resistance spot welding of UHS steels

2006-536

2006-10-25

2009-09-26

Prediction of Durability of Adhesively Bonded Aluminium Joints for Automotive Applications – Final Report

2006-523

2006-04-19

2007-10-19

MIG/MAG-brazing of thin steel sheets

2006-513

2006-02-28

2007-08-31

Resistance Nut Welding of High Strength Steel

2006-110

Open


Utveckling av produktionsteknik för sammansättning av tunnväggiga strukturer – Slutrapport till Swerea

2006-102

Open


Self-piercing riveting and collar joining of polymers to metal sheet

2005-540

2005-10-31


Frictions Stir Spot Welding (FSSW) of C-Mn thin steel - A feasability study

2005-539

2005-10-31


Frictions Stir Spot Welding (FSSW) of 6063 and 5754 Al-alloys

2005-532

2005-08-31


Image systems for arc welding - technical requirements

2005-517

2006-02-28


Possibilities with AdvancedControl of the ResistanceSpot Welding Process

2005-513

2005-03-31


Methods for industrial joining of aluminium(AA5052) to coated C-Mnsteel (Dogal 220 RP) andstainless steel (LDX 2101) –a feasibility study

2005-512

2005-03-31


Nd:YAG Laser-MIG/MAG hybrid welding. A process optimisation for coated CMn high strength steel, and a parameter investigation of C-Mn high strength steel, stainless steel and aluminium alloys

2005-127

Open


Tandem-MIG/MAG welding, experiences from optimisation of the process - part 2

2004-528

Open


Lack of fusion (LOF) in inclined downhill MAG welding – a study of the phenomenon and practical recommendations in order to avoid LOF

2004-106

Open


MIG/MAG brazing of zinc coated and stainless steel sheet

2003-569

Closed


Stabilising effect of aluminium in filler wire for MAG welding of Zinc coated steel sheets

2003-574

Open


Nya applikationer för FSW i aluminium: tailored blanks och punktsvetsning

2003-567

Open


Enhanced prospects for Tandem MIG/MAG welding Optimisation of the process – Part 1

2003-519

2003-08-01


Improved formability of laser welded tailored blanks in TRIP steels, C-Mn steels, stainless steels and aluminium alloys

2003-109

Open


Properties of MIG/MAG brazed joints in zinc coated steel sheets.

2003-504

Open


Properties of FSW-joints in diffrent aluminium alloys
IM-2002-567

2003-03-31

2004-09-30

The Influence of Welding Parameters on Weld Quality and Tensile Strength of Aluminium Alloys AA6063 and AA5052

IM-2002-561:2

2003-02-28

2004-08-30

Resistance spot welding of ultra high strength C-Mn and stainless steels – enclosures

IM-2002-561:1

2003-02-28

2004-06-30

Resistance spot welding of ultra high strength C-Mn and stainless steels

IM-2002-552

2002-10-23

2004-04-23

Arc and laser brazing of steel sheets - a literature study

IM-2002-522

2002-04-29

2003-10-29

Aspects on problems with lack of fusion in MIG/MAG welding

IM-2002-502

2002-03-01

2003-09-01

Laser weldability and tailored blanks welding of DP carbon steels, TRIP steel and austenitic stainless steels

IM-2001-541

2001-12-31

2003-06-30

On MAG-welding of Zn-coated steel: a project summary

IM-2001-514

2001-12-31

2003-06-30

Resistance spot welding of some EHS and UHS steels: Part 2, stainless steels and mixed materials

IM-2001-513

2001-12-31

2003-06-30

Resistance spot welding of some EHS and UHS steels: Part 1, C-Mn steels

IM-2001-507

2002-03-30

2003-09-30

Tandem wire MAG welding, a process study

IM-2001-506

2001-03-30

2002-09-30

MAG-welding of Zn-coated steel, a process study

IM-2001-503

2001-01-31

2002-07-31

Friction Stir Welding (FSW) of overlap joints in aluminium

IM-2001-502

2001-01-23

2002-07-23

Lack of fusion in MIG/MAG-welding of pressure vessels – a process study

IM-2001-501

2001-01-11

2002-07-11

Laser weldability of DP carbon steels, austenitic stainless steels and aluminium

IM-2001-046


Öppen

MAG-welding of Zn-coated steel, a continued process study

IM-2001-041


Öppen

Magnetic Pulse Welding - A Literature Study

IM-2001-040


Öppen

Influence of weld metal flowability on the welding result

IM-2001-013


Öppen

MAG-welding of Zn-coated steel, a survey of problems and possibilities

IM-2000-549


2003-09-30

Tandem wire MAG welding of C-Mn Steels

IM-2000-526


2001-11-01

Friction Stir Welding (FSW) – En studie över möjligheter och begränsningar

IM-2000-515


2001-10-01

Punktsvetsning av höghållfasta stål – en litteraturstudie

IM-2000-064


Öppen

A guideline to high power(>3 kW) laser welding of steel, stainless steel and aluminium

IM-2000-007


Öppen

Vägledning till godkända svetsförband


Senast ändrad av:

Marie Allvar Kärrbrant


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se