Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Konsortiekatalys - utvecklingsprojekt för SMF

Under våren har Svetskommissionen gett små och medelstora företag (SMF) chansen att ta del av allmänna medel för utveckling av din verksamhet i samverkan med andra företag.

Under Jernkontorets forskningsagenda ”Metalliska material” har vi gjort en samverkansövning för små och medelstora företags deltagande i programmet och den utlysning som är riktad mot agendasteg:

  1. Utveckla erbjudandet
  2. Öppna värdekedjan

Projektet är finansierat av Vinnova och kallas Konsortiekatalys.

Syftet med Konsortiekatalys

Syftet är att stödja/hjälpa små och medelstora företag i svetsbranschen att i samverkan

  • utveckla sitt specifika erbjudande och kundvärde, och
  • att uppnå en mer kvalificerad position i värdekedjan

Svetskommissionen har vid ett antal träffar/workshops med intressenter från små och stora företag identifierat aktörskonstellationer och möjliga projektförslag, och stött framställan av projektansökan.

Företag har alltså möjlighet att få ett finansiellt stöd samt partners till ett projekt för att utveckla sin egen verksamhet till en ny nivå.

Eftersom de potentiella projekten handlar om hela värdekedjan kan både stora och små företag medverka, som är t.ex. leverantörer av material och svetsförnödenheter, tillverkare av svetsade produkter, kontrollorgan eller tillverkare av slutliga produkter (OEM). Men huvudsyftet med projektet är att aktivera små och medelstora företag för att ge dem chansen att medverka i utvecklingsprojekt och ta del av allmänna medel.

Se utlysningen som öppnades 4 mars 2016 och avslutades 9 maj 2016.

Svetskommissionen fortsätter att hjälpa företag att förmedla idéer och kontakter för att bidra till framtida utlysningar.

Är du intresserad?

Vill du höra mer om detta eller att medverka, kontakta Jonas Saarimäki. Eller, du kanske har en kollega på företaget som du borde tipsa om detta. Dina förslag är värdefulla! Lämna dina förslag här.

Men, har jag verkligen tid med forskningsprojekt?

Just mindre företag har ett stort behov av att utveckla sin verksamhet för att möta framtiden. Samtidigt har de knappt med tid och resurser, vilket föranlett denna satsning från Vinnova och Jernkontoret.

Närmare beskrivning av Konsortiekatalys

Ett mål är att skapa ett antal nya konsortier där SMF deltar i samverkan med andra SMF, större företag, institut och/eller universitet och högskolor. Ett mera övergripande mål är att kartlägga identifierade FoI-behov och -idéer bland innovationsområdets SMF för att kunna utforma framtida satsningar.

Förväntade effekter och resultat:

  • Ökat deltagande i programmet från SMF inom innovationsområdet.
  • Utvecklat samarbete mellan forskningsaktörer, SMF och större företag.
  • Bättre och fler SMF-anpassade insatser inom programmet i framtiden.
  • Nya samarbeten mellan företag (inklusive SMF) i värdekedjan kring nya produkter och tjänster.

Jernkontoret samarbetar med åtta organisationer, däribland Svetskommissionen, som på olika sätt arbetar med metalliska material och SMF. Dessa har fått i uppdrag att sammanföra SMF med andra aktörer, identifiera gemensamma FoI-behov och -idéer samt bistå vid projektplanering och ansökan.

Läs mer.

Mathias Lundin

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt Konsortiekatalys

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Jonas Saarimäki.

Färdplan

Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se