Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

DQAS - Utveckling av kvalitetssäkrad plattform med digitala test för industriteknisk gymnasieutbildning

Frigöra mer handledningstid till läraren och säkerställa utbildningsnivån för elever implementeras riktlinjer för Internationell Svetsare (IW)

Industriföretagen får en bättre möjlighet att rekrytera personal med jämnare och högre kunskapsnivå, det ger ett lägre internt utbildningsbehov efter anställningen. Den personal som rekryteras har en högre kunskapsnivå eftersom lärare får mer tid med eleverna då arbetet med rättning av prov försvinner. En digital plattform med tillhörande digitala prov används för att uppnå detta.


PDF

Senast ändrad av: Johan Ankre

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se