Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Validering av svetsare

Välkommen till det svenska systemet för validering av kompetens för svetsare, som är kopplat till Svensk Industrivalidering.

Logga in som testledare eller validand

Testcenter hittar du via Svensk Industrivalidering för Industriteknik bas (de ska vara godkända IW-utbildare).

Validering är en avgörande del av en kompetensanalys inför utbildningsinsatser och för att formalisera yrkeskompetens som inhämtats genom yrkeserfarenhet. Det används av myndigheter, skolväsende och företag för utvärdering av aktuella åtgärder för individ och företag. Validering sker av personer som är yrkesverksamma och/eller har en yrkesidentitet.

Du som istället söker efter validering av svetutrustning hittar det här.

Det svenska systemet för validering av kompetens för svetsare består av fyra nivåer

Svets GRÖN Svets SVART
Svets GRÖN Svets BLÅ
Svets GRÖN Svets GRÖN
Svets VIT Svets VIT


Nivåskillnaderna beskrivs enklast m.a.p. färdigheterna för formvara och fogtyp …

  • VIT: kälsvetsning av plåt (”grundläggande kompetens för att få vistas i en verkstad som svetsare”)
  • GRÖN: kälsvetsning av plåt och rör
  • BLÅ: stumsvetsning av plåt, samt kälsvetsning av plåt och rör
  • SVART: stumsvetsning och kälsvetsning av plåt och rör

Nivåerna skiljer sig även avseende svetsläge samt ett antal praktiska moment avseende handhavande av utrustning, säkert arbetssätt och bedömning av eget arbete. Utöver dessa skillnader i färdigheter skiljer sig även kompetensnivåerna åt med avseende på kunskaper respektive självständighet & ansvar. Se vidare innehållsbeskrivningarna för respektive nivå (klicka i bilden ovan).

Syftet med valideringen är att formalisera kompetens hos redan yrkesverksamma och/eller personer med en yrkesidentitet. Syftet är också att effektivisera utbildningsinsatser för kompetenshöjning av personal. Validering kan också användas som yrkesprov.

I valideringsprocessen föregås valideringen av en kompetenskartläggning för att verifiera om validering ska utföras (yrkesidentitet finns) eller om hänvisning till utbildning ska ske direkt (intresse och fallenhet finns). Om validering ska utföras ska kartläggningen även fastställa till vilken nivå.

Kompetenskartläggningen omfattar meritsammanställning, självskattning, kort kunskapstest, intervju och kartläggningsutlåtande.

För bedömning (validering) av etablerade svetsare inom ett företag är som lägst GRÖN-nivå aktuell. För bedömning inför t.ex. yrkesintroduktion är VIT-nivå aktuell.

Systemet är under utveckling/revision. Valideringsmodul Svets VIT och GRÖN är i drift, och Svets BLÅ och SVART är under utveckling och blir tillgängliga i slutet av 2021.

Koppling tilll utbildningssystemet

Valideringssystemet är uppbyggt på, och korresponderar med, utbildningen internationell svetsare, IW. Figuren nedan illustrerar kopplingen till de olika nivåerna i utbildningsriktlinjen för IW samt till nivåindelningen enligt Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF. Den praktiska prövningen sker enligt ISO 9606-1 på ett antal utvalda arbetsmoment per svetsmetod.

Validering av kompetens för svetsare måste inte föregås av en validering Industriteknik BAS, men detta rekomenderas.

För att det ska vara aktuellt med kortare utbildningsinsatser än IW modul 1 och 2, se figuren, ska eleven vara svetsare, och därmed uppfylla minst nivå Svets VIT. M.a.o. är det inte relevant med korta utbildningsinsatser för att träna arbetsmoment och genomföra svetsarprövning om inte eleven har en grunläggande kompetens som kan påvisas genom validering eller utbildningsbevis.

IW-godkännande är branschens krav på svetsutbildare i Sverige. Se även info angående skillnad mellan utbildad och prövad svetsare.

Svets GRÖN Svets VIT Svets BLÅ Svets SVART

Till dig som testledare

Logga in som testledare

Testledare för Svets VIT, GRÖN, BLÅ och SVART:

1 Inklusive åtaganden enligt testcenteravtal med Svensk Industrivalidering

2 För testledarutbildning kontakta driftsorganisationen för Svensk Industrivalidering

3 Genomgången av det praktiska provet sker som "torrkörning" av provet utan svetsning av provstycken

Uppfyller du ovanstående krav och är intresserad av att bli testledare eller testcenter för svets, kontakta Jonas Sarimääki.

Logga in som testledare

Till dig som ska valideras

Logga in som validand

För att kunna genomföra valideringsproven behöver du både instruktioner och aktiveringskoder, dessa får du av din testledare. Vid en validering sker teoretiska prov i ett antal teorimoduler samt praktiska prov genom två svetsarprövningar enligt ISO 9606-1 per svetsmetod (minst en metod), MMA, MIG/MAG respektive TIG. Testledaren har all information och är den som slutligen tillhandahåller ditt kompetensbevis om du klarat samtliga moduler eller ditt valideringsintyg när modul(er) behöver kompletteras. Om modul(er) behöver kompletteras är det också testledaren som hänvisar till utbildning.

Godkända validerare (testcenter)

Svetskommissionen har godkänt ett antal validerare (testcenter). Dessa är testcenter inom Svensk Industrivalidering för Industriteknik bas samt är godkända IW-utbildare.

Information till testcenter (inloggning)

Det tidigare valideringssystemet för svetsare

Under tiden som det nya systemet utvecklas finns det tidigare systemet tillgängligt med anvisning för hur kompetenskartläggning ska utföras, och tillhörande rapportblankett, enligt dokumenten nedan. OBS! Detta system ska inte anvädas för validander där Svets VIT eller Svets GRÖN kan tillämpas.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kompetenskartläggning.pdf Pdf, 382.5 kB. 382.5 kB 2014-08-05 06.09
Rapportblankett.pdf Pdf, 62.1 kB. 62.1 kB 2014-08-05 06.17
Validering av svetsare.pdf Pdf, 316.9 kB. 316.9 kB 2014-08-05 07.44
Beställning IW tentor.pdf Pdf, 30.8 kB. 30.8 kB 2016-02-01 11.36

Svetskommissionen är en av initiativtagarna till Svensk industrivalidering.

Senast ändrad av:

Jonas Saarimäki


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se