Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Godkända utbildare - ATB

Utbildare som är godkända av Svetskommissionen att utbilda enligt IIW-/EWF:s utbildningsriktlinjer kallas för ATB - Approved Training Body. I tabellen nedan finns alla verksamma utbildare som har tillstånd att starta IIW:s högre utbildningar och EWF-utbildingar.

Din kursanmälan skickar du till kursanordnaren. Om det finns krav på grundutbildning och praktik ska du skicka med intyg som styrker att du uppfyller kraven när du anmäler dig.

Om du har frågor som inte kursanordnaren kan svara på, hör av dig till Elisabeth Egerblom, tel: 08-120 304 02.

IW och validering av svetsare

Godkända utbildare för internationell svetsare, IW, är även godkända validerare för svetsare. Kontakta lämplig utbildare för hjälp med frågor angående validering. Utbildare som får bedriva IW-utbildning hittar du i under Godkända IW-utbildare

KursanordnareKontakt kursansvarigKursorterKursstartGodkänd utbildare förGodkänd t.o.m*

IWE/IWT

 

 


 

 

Swerea Kimab, Stockholm

Joakim Hedegård, 08-440 48 94, joakim.hedegard@swerea.se

 Stockholm

2018-01-18

IWE, IWT

20-11-20

IWS

 

 

 

 

 

Kiwa Inspecta, Göteborg

Jonas Kilsmark. 010-479 36 74

jonas.kilsmark@kiwa.com

Malmö

Göteborg

2018-09-10

IWS

21-01-07

Inwenco

Leif Sjögren, 0702-81 79 70,

leif.sjogren@inwenco.se

Sundsvall


IWS

under revision

Lernia Utbildning AB

Thomas Thulin, 0705-90 78 20

thomas.thulin1@gmail.com

Västerås

2018-05-28

IWS

under revision

Montico Teknik AB, Tranås

Camilla Svanborg, 0140-59 90 03

camilla.svanborg@montico.se

Tranås

2018-10-08

IWS

20-11-09

Svenska Elektrod AB

Per Brännström, 0709-73 41 74, per@svenskaelektrod.se

iws@svenskaelektrod.se

Stockholm

2018-08-27

IWS

under revision

Svetsakademin

Kerstin Haraldsson, 0707-90 28 20, utbildning@svetsakademin.se

 

Hjortsberga

Göteborg


2018-05-07

2018-09-10

IWS

18-11-04

IWS med starttillstånd

 

 

 

 

 

Ekbackeskolan

Jörgen Persson, 070-931 80 81, jorgen.persson@osby.se

Osby

 

 

 

IWI


NDT Training Center AB

Ulf Krouthén, 0706-18 44 42, ulf.krouthen@ndttraining.se

VästeråsIWI

18-10-07

Svetsakademin


Björn Lindhe, 0721-60 57 00

svetsakademin.se

Göteborg


2018-09-10

2018-10-01

2019-04-15

 

IWI-WT

IWI-WI

IWI-S

19-12-12

IWSD

 

 

 

 

 

Weld on Sweden, Växjö

Ali Bahrami, 0470-54 33 70,

ali@weldonsweden.se

Växjö

2018-10-29

IWSD

Starttillstånd

ELW med starttillstånd

(f.d. EFW)

Luleå tekniska universitet

Alexander Kaplan. 0920-49 17 33

alexander.kaplan@ltu.se

Luleå


ELW-B

21-03-06

EPW

 

 

 

 

 

GPA Flowsystem AB

Magnus Karlsson, 0431-44 58 27

mk@gpa.se

Hjärnarp

 

CEPW

20-03-16

Plastec AB

Kenny Constanzo, 0702-00 63 24

kenny@plastec.se

Ängelholm


CEPW

Starttillstånd

Swerea Kimab

Daniel Ejdeholm, 0725-53 26 30

daniel.ejdeholm@swerea.se

Stockholm

 

CEPW

18-12-15

Tumab

info@tumab.se 
Tel. 0418-163 85

Svalöv


CEPW

19-08-25

ETS

 

 

 

 

 

Castolin Scandinavia AB, Hisings backa

Per Andersson, 031-57 04 74, per.andersson@castolin.se

 

 

ETF

20-10-24

 

*Ibland får skolor och utbildare dispens med tiden för att korrigera avvikelser vid revisioner. Därför förekommer det utbildare i listan vars formella godkännande har gått ut. De utbildarna har fortsatt rätt att starta utbildningar och blir godkända då avvikelserna är stängda.

Skolor som har mist sitt godkännande eller valt att avlsuta sin IW-utbildning plockas bort från listan.

Senast ändrad av:

Marie-Louise Enerlöv
06 juli 2018


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se