Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Europeisk plastsvetsare (EPW)

Det finns nu flera godkända utbildare till den populära kursen för att bli certifierad europeisk plastsvetsare. Dessutom har en  utbildare fått starttillstånd.

Kursanordnare

Sedan en tid har två utbildare blivit godkända av Svetskommissionen att hålla certifierande kurser i plastsvetsning medan en utbildare nyligen har fått starttillstånd. Mer information finns på deras hemsidor nedan. En till nyhet är att certifikaten nu även kommer med ett plastkort i kreditkortsformat. På så sätt kan svetsaren alltid ha med sig bevis på sin behörighet.

Inträdeskrav

Kursen riktar sig till dig som arbetat med plastsvetsning i minst 2 år och som nu vill fördjupa och dokumentera dina kunskaper.

Framtida jobb

Kursen öppnar dörrar till arbeten där certifiering är ett krav, som plaströrssvetsning inom till exempel VA, gas och industri.

Innehåll

Det finns två certifierande kurser i utbudet:

 • Stum-/muff-/elmuffsvetsning
 • Tråd-/extrudersvetsning

Kurserna består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen behandlar:

 • Materiallära
 • Standarder, regler och normer
 • Föreskrifter för rörläggning och återfyllning
 • Materialkontroll och hantering
 • De olika svetsmetoderna
 • Kvalitetskontroll
 • Svetstabeller och dokumentation av arbetet
 • Checklistor, säkerhet och hälsa

I den praktiska delen av kurserna får du träning i:

 • Respektive svetstekniker
 • Preparering av svetsämnen
 • Hur du hanterar, kontrollerar och verifierar svetsutrustningen
 • Hur du dokumenterar arbetet
 • Kvalitetskontroll av utförd svets
 • Hur man förebygger och rättar fel
 • Täthetskontroll

Utbildningslängd

Kursen är tre dagar för stum-/muff-/elmuffsvetsning och fyra dagar för tråd-/extrudersvetsning.

Kurstillfällen och anmälan

Hör av dig till någon av utbildarna, kurser startar kontinuerligt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
03 november 2019

 


Mer information

För ytterligare information, kontakta någon av utbildarna eller Elisabeth Egerblom på Svetskommissionen, tel: 08-120 304 02.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se