Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Ansökan från godkänd utbildare, ATB, att hålla en ny kurs

Vi planerar att hålla en kurs enligt följande:

 

Senast ändrad av:

Elisabeth Egerblom
25 april 2017


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se