Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Högre diplomutbildningar

För dig som ska planera, konstruera eller kvalitetssäkra svetsning.

Diplomutbildningarna är för dig som vill ha ett internationellt gångbart bevis för dina kunskaper. De internationella diplomutbildningarna håller hög kvalitet. De är kvalitetssäkrade och internationellt harmoniserade. Diplomet du får efter utbildning och prov är ditt livslånga bevis på gedigen kompetens.

Vad är en diplomutbildning?

En diplomutbildning är en utbildning enligt en kursplan (utbildningsriktlinje) som är framtagen inom IIW/EWF och är lika och tillämpas lika i hela världen/Europa. Riktlinjen innehåller detaljerade minimikrav på vad som ska läras ut och minimitid för varje avsnitt. Dessutom anger den inträdeskraven för kursen och hur examineringen ska ske.

Det finns utbildningsriktlinjer fastställda för utbildning inom svetsning, svetsinspektion, limning och termisk sprutning. Dessutom har man utvecklat ett antal specialkurser där det inte finns absoluta krav på speciell grundutbildning och där kvalitetsstyrningen är något mindre omfattande.

Utbildningarna avslutas med examinering under Svetskommissionens ansvar. Efter godkänd examinering får man ett diplom som ser likadant ut över hela världen/Europa och är gångbart i alla länder. För utbildningar som benämns specialkurser utfärdas i stället ett kursintyg.

Vill du bedriva en diplomutbildning?

Du kan ansöka till Svetskommissionen om att bli en av våra godkända utbildare. Att vara godkänd av Svetskommissionen ses som kvalitetsstämpel och är ett bevis på en utbildning som håller internationellt hög standard.

Kontakta oss och skicka in en ansökan tillsammans med aktuell dokumentation kring utbildningen. Efter godkänd granskning kan ni få starttillstånd. Efter att utbildningen startat kommer en representant från Svetskommissionen ut till er och gör en ingående kvalitetsrevision. När alla eventuella avvikelser är åtgärdade kan ni bli godkända utbildare.

Titta på hur ansökan ser ut genom länkarna nedan:

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
08 oktober 2018

 


Authorised Nominated Body, ANB Sweden

 

Din framtid!

Undrar du om karriärvägar, arbetsmarknad eller behörighetskrav?

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se