Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Internationell svetsingenjör (IWE)

IWE-utbildningen ger dig bred och gedigen kunskap. En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. De tre utbildningarna Internationell svetsingenjör, IWE, Internationell svetstekniker, IWT, och Internationell svetsspecialist, IWS, ger kunskap om alla delarna i kvalitetskedjan. Alla tre har samma bredd men skiljer sig åt i hur djupt man tränger i de olika områdena. IWE-utbildningen ger den djupaste kunskapen.

Tid och plats

Nästa kurs startar i januari 2018 vid KTH i Stockholm.

Kursanordnare

Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerea Kimab och KTH i samarbete. Utbildningen sker på KTH med Joakim Hedegård som kursansvarig. Liksom tidigare år drivs undervisningen gemensamt för både KTH:s egna elever som läser till civilingenjör och för externa elever.

Avgift

Totala avgiften för externa elever (inklusive IWE-diplom) är 145 200 kr + moms. Av dessa faktureras 139 000 kr vid kursens start och 6 200 vid utfärdande av IWE-diplom. (Avser läsåret 2016-2017). Kursen är studiemedelsberättigad. Nyhet för i år: Medlemmar i Svetskommissionen erhåller en rabatt på kursavgiften på 5%.

Inträdeskrav

Internationell svetsingenjör, IWE
Bachelor of Science, B.Sc. I Sverige är inträdeskravet högskoleingenjör eller högre utbildning.

Framtida jobb

Framtiden ser ljus ut - just nu är efterfrågan på svetsingenjörer större än tillgången. Som internationell svetsingenjör kan du bland annat vara svetsansvarig i ett företag med omfattande svetsproduktion och höga säkerhetskrav. Du kan arbeta med allt från svetsprocedurkvalificeringar till kompletta svetstekniska lösningar.

Innehåll

Svetsteknologi allmän kurs, 6 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga
svetsmetoder, material och vad som händer när man svetsar i
materialen. Kursen innehåller grundläggande hållfasthetslära.

Svetsteknologi fortsättningskurs, 6 hp

Kursen ger ytterligare kunskaper om metoder, material och
defektuppkomst och olika sensibiliseringstyper. Kursen innehåller
grundläggande kunskap i brottmekanik.

OFP, oförstörande provning, 3 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga
metoder för oförstörande provning, deras funktion och applikationsområde.

Högre kurs, modul 1, 6 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om svetsmetoder, processernas
funktion och prestanda.

Högre kurs, modul 2, 6 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om konstruktionsmaterial.

Högre kurs, modul 3, 6 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man ska dimensionera
svetsförband, lastpåverkan i konstruktioner och svetsbeteckningar.

Slutkurs mot IWE/IWT, 6 hp

Kursen ger kunskaper om kvalitetssäkring, viktiga standarder och goda exempel på hur man löst materialval och fogningsteknik i olika applikationer.

Utbildningslängd

Två terminer. Utbildningen sker delvis på distans. Kursen löper hela läsåret med undervisning på KTH i genomsnitt varannan vecka, torsdag-fredag.

Ansökningstid

Intresseanmälan mottages löpande under året, var vänlig kontakta Elisabeth Egerblom eller Joakim Hedegård.

Praktisk info

Kurslitteratur köps till rabatterat pris via KTH. Examinering sker i form skriftliga och muntliga prov. För slutexamineringen svarar Svetskommissionen. När alla delkurser och slutprovet är avklarat utfärdar Svetskommissionen diplom.

PDF

Senast ändrad av: Elisabeth Egerblom
31 augusti 2017

 


Mer information

För ytterligare information, kontakta Joakim Hedegård hos Swerea Kimab eller Elisabeth Egerblom hos Svetskommissionen

KTH Swerea Kimab

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se