Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetskommissionens kursverksamhet

Oavsett vilken befattning du har, känner du säkert av den snabba utvecklingen och de stora förändringar som sker inom svensk verkstadsindustri. EU-integrationen medför att vi får nya gemensamma svetsregler och standarder i Europa. Nya material och nya metoder kräver konstruktiva förändringar.

Vidareutbildning är ett måste för att möta den allt hårdare konkurrensen. I detta är Svetskommissionen en kvalificerad partner. Den stora kompetens som finns inom Svetskommissionen gör att vi kan erbjuda högklassig utbildning inom många områden och på skilda nivåer. Vi erbjuder såväl konventionella som företagsanpassade kurser, som vanligen omfattar 1-2 dagar.

Svetskommissionen erbjuder utbildning inom områdena sammanfogning, skärning, material- och kvalitetsteknik, standarder och arbetsmiljö. Kursutbudet behandlar metoder och deras tillämpningar, konstruktion, produktionsteknik, mekanisering/automatisering, kvalitetssäkring, arbetsmiljö och ekonomi. Som föreläsare anlitas expertis från industrin och institutioner, många av dem med mycket god insikt i vad som händer internationellt.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
24 januari 2017

 


Kontakt kurser för yrkesverksamma

Kursansvarig Hosse Larizadeh,
08-120 304 07.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se