Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Industriell limningsteknik del 2

Målet med kursen är att höja kunskapen om limning hos ingenjörer inom industrin.

Del 2 innebär bland annat ett studiebesök hos ett företag i Västerås. Heldag, gemensam buss.

Anmälan:

Anmälan är samma som för del 1, se här.

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson
21 mars 2017

 


 

Tid och plats:

09 november, Stockholm

Detta är en fortsättning från del1.

Målgrupp

KTH:s teknologer och externa elever från industrin och personer som är verksamma inom konstruktion, produktion och kvalitetsstyrning med anknytning till limning.

Kursavgift

17 000:- exkl. moms för del 1 och del 2.
(15 600 exkl moms för medlemmar)

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se