Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetskommissionens kursverksamhet

Vidareutbildning är ett måste för att möta den allt hårdare konkurrensen. I detta är vi en kvalificerad partner. Den stora kompetens som finns hos oss gör att vi kan erbjuda högklassig utbildning inom många områden och på skilda nivåer.

Vi erbjuder såväl konventionella som företagsanpassade kurser, som vanligen omfattar 1-2 dagar. Som föreläsare anlitas expertis från industrin och institutioner, många av dem med mycket god insikt i vad som händer internationellt. Du kan även läsa om våra kurser i vår kurskatalog.PDF

Kurs

Datum

Antal dagar

Pris medlem

Pris

Plats

Kvalificering av svetskontrollant

2017-05-04

2

5 100:-

6 400:-

Stockholm

Att konstruera för svetsning

2017-09-07

1

4 000:-

5 300:-

Västerås

 

Kursanmälan

Om du är intressserad av våra kurser som inte har ett datum fastlagt just nu, vänligen gör en intresseanmälan här.

Anmäl dig på de olika kurssidorna nedan. I samband med att du anmäler dig till en kurs så vill vi att du läser igenom de praktiska upplysningarna. I vissa fall finns inget nästa kursdatum. Anmäl ditt intresse så återkommer vi när kursdatum
och -ort är bestämt.

Har du synpunkter på kursinnehåll eller behov av kurser inför framtiden, kontakta Hosse Larizadeh, kursansvarig, tel: 08-120 304 07.

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
11 maj 2017


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se