Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • 13 okt 2017

  Branschen: Svetsare är ett hett yrke

  En svetsare måste ha en bredd av både teoretiska och praktiska kunskaper. Det innefattar materiallära, tolkning av ritningsunderlag, tillverkningsunderlag och standarder för att kunna förbereda och sammanfoga olika material med någon av alla svetsmetoder som idag finns på marknaden. Att vara svetsare kräver en bra utbildning, formell eller genom erfarenhet. Bristen på kompetent svetspersonal inom Sveriges industri är enorm.

  I riksdagsdebatten mellan statsministern Stefan Löfven och moderatledaren Ulf Kristersson den 11 oktober, uttalade Löfven orden: ”Nu är jag inte ekonom. Jag är en enkel svetsare, jag kan läsa.”

  Det har skapat en debatt där svetsare generaliseras och får symbolisera läsokunnigheten. Statsministern, med sitt uttalande, lyfter egentligen att de som utbildat sig till svetsare kan mer än vad många tror. Det är ett steg i rätt riktning till att ändra bilden av svetsyrket i Sverige.

  Som teknisk branschorganisation för fogningsbranschen i Sverige känner vi att det behövs ett förtydligande om vad svetsning är och vad en svetsare gör. Branschens behov av kompetensförsörjning är också ett behov för Sverige om vi vill behålla vår plats på kartan som framstående industrination.

  Svetsbranschen i Sverige är en omfattande industri. Vi har världsledande tillverkare av avancerade stål och svetsning handlar i grund och botten om att sammanfoga metall. Svetsning är ett traditionellt industrihantverk som ställer krav på yrkesteoretisk kunskap, hantverksskicklighet och idag även förmåga att kunna styra avancerad automatiserad utrustning.

  Utvecklingen av nya avancerade material går i ett rasande tempo liksom komplexiteten i de färdiga produkterna. Ökade kvalitetskrav har inneburit att kraven på teoretiska kunskaper ökar ytterligare. Dagens svetsutbildningar kräver att man förstår hur material med olika legeringar och dess inre struktur påverkas av värmebehandling och hur man navigerar mellan styrande dokument kring svetsarbete.

  Sammanfogade stålkonstruktioner finns överallt omkring oss. Broar, bilar, fartyg, motorcyklar, byggnader, balkar, trappor, hissar, flygplan, tåg, järnväg, vindkraftverk, rörsystem, bränsletankar, skogsmaskiner etcetera. Det är kostsamt, avancerat och ibland omöjligt att i efterhand rätta till felaktigt utförda svetsar.

  Svetsning är en process där kvalitet måste styras från ritning till slutkontroll. Att göra fel kan innebära kostsamma projektförseningar och i värsta fall resultera i allvarliga olyckor och tillbud. Att arbeta som svetsare innebär att man kan, samtidigt som regler för arbetsmiljö och personlig skyddsutrustning kräver sitt kunnande.

  Svetsare är ett hett yrke med en idag ännu hetare arbetsmarknad som har ett skriande behov av kompetent arbetskraft. Ändå väljer bara några hundra elever att utbilda sig till svetsare varje år via våra gymnasieskolor. Branschen anser att minst tusen gymnasieelever bör examineras årligen för att tillgodose behovet. Det krävs en stor satsning om man ska möta industrins efterfrågan

  Industrin efterfrågar svetskompetens även inom övriga svetsrelaterade yrken men tillgången möter återigen inte behovet. Det gäller svetsingenjörer, svetstekniker, svetsspecialister och svetskonstruktörer i Sveriges verkstäder och företag.

  Som branschföreträdare för svetsande industri i Sverige anser Svetskommissionen att utbildning inom svetsning måste stärkas och prioriteras av våra politiker. Vill man bygga framtidens Sverige har svetsyrket en stor roll att spela. 

  Därför vill vi bjuda in Sveriges partiledare till samtal om svetsyrket, utbildning, och hur vi kan lösa industrins enorma efterfrågan på arbetskraft tillsammans.

   

  Om Svetskommissionen

  Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för opartisk samverkan mellan företag, institutioner och myndigheter med verksamhet inom svetsning och annan sammanfogning. Vi är det ledande forumet för information, kunskap och samarbete inom fogningsområdet och bidrar till fogningsteknikens utveckling i Sverige. Med omkring 400 medlemsföretag idag är Svetskommissionen en nationell kunskapsresurs och branschföreträdare som bildar ett nätverk för teknik, forskning, information, utbildning och standardisering inom området sammanfogning.

  Svetskommissionen är av International Institute of Welding (IIW) utsett auktoriserat nominerat organ (Authorised National Body, ANB) och har som sådant huvudansvaret för utbildningarna i Sverige. Vi svarar för utbildningarnas kvalitet och genomför den examinering som sker efter varje kurs.

  Svetskommissionen bildades 1931 av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).


  Kontaktpersoner

  Mathias Lundin
  VD

  Elisabeth Egerblom
  Tekniksekreterare och utbildningsansvarig


  Foto: David Bicho / WorldSkills Sweden

17 januari 2020

Nyrekrytering

Hosse är IWS och har tidigare jobbat som svetsare, svetslärare och svetsansvarig. Han är utbildad kvalitetsrevisor och OFP-kontrollant. Hosse har en gedigen erfarenhet inom svets­området och kommer att komplettera oss med utveckling av verksamheterna kring utbildning, nätverk och information till branschen.

Han kommer närmast från Dekra där han jobbat med utbildningsfrågor, revisioner och som svetssakkunnig. Men han har gjort mycket mer än så och har en ganska brokig bakgrund. Förutom på Dekra Industrial har han arbetat på ytterligare ett kontrollorgan – Force. Där var hans uppgifter kontroll, svetsarprövning och lödarprövning. Pedagogik och utbildning har han ytterligare erfarenhet av från sin tid som svetslärare på Lernia.

Hosse har under hela sin karriär haft mycket kontakt med kansliet, så jobbet på Svetskommissionen det naturliga steget efter det han hittills arbetat med. I en branschorganisation kan han påverka mer och få ännu bättre kontakt med olika företag i branschen.

PDF

Senast ändrad av: System
09 september 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Morbi in sem quis dui
2. Placera ornare
3. Cias consquat
4. Pellentuum ciscus

Text
Text
Text
Text​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se