Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

  • 13 dec 2016

    Är du en av våra godkända utbildare?

    Om du är en av våra godkända utbildare (ATB-Approved Training Body) har du nu rätt att bedriva den utbildningen var som helst i världen. Diplom och certifikat kommer alltid att utfärdas av Svetskommissionen (ANB-Authorized Nominated Body) oavsett var du bedriver din utbildning.

    Givetvis hanterar vi kontakterna med övriga länders ANB och en respektfull profil gentemot andra länders verksamhet är av högsta vikt för de internationella relationerna. Denna nya regel som trädde i kraft den 1 augusti i år är en följd av den internationella konkurrenslagstiftningen.

    Frågor besvaras av Elisabeth Egerblom, 08-120 304 02.

03 juni 2019

Fogningsdagarna 27-28 april - mötesplats för Sveriges metallindustri

Svetskommissionen ordnar varje år Fogningsdagarna, för att låta branschen samlas och uppmärksamma intressanta företag. Första dagen hålls det föreläsningar och andra dagar gör vi studiebesök.

För att vår industri ska fortsätta att hålla världsklass behöver vi ständigt uppdatera vår kunskap. Under torsdagen får vi därför lyssna på föredrag om allt från automatisering och hur man bäst tillverkar i olika material till att Karlskrona kommun berättar om vad de gör för att locka unga till kommunen.

Fredag 28 april besöker vi Saab Kockums i Karlskrona, ett företag med nytänk när det gäller sin tillverkning av ubåtar och som har en väldigt genomtänkt utveckling av sin arbetsmiljö. Att vi besöker Yaskava i Karlskrona beror på att de är ett modernt företag som tillverkar robotsvetsmaskiner i toppklass.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
04 augusti 2014

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se