Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

  • 13 dec 2016

    Är du en av våra godkända utbildare?

    Om du är en av våra godkända utbildare (ATB-Approved Training Body) har du nu rätt att bedriva den utbildningen var som helst i världen. Diplom och certifikat kommer alltid att utfärdas av Svetskommissionen (ANB-Authorized Nominated Body) oavsett var du bedriver din utbildning.

    Givetvis hanterar vi kontakterna med övriga länders ANB och en respektfull profil gentemot andra länders verksamhet är av högsta vikt för de internationella relationerna. Denna nya regel som trädde i kraft den 1 augusti i år är en följd av den internationella konkurrenslagstiftningen.

    Frågor besvaras av Elisabeth Egerblom, 08-120 304 02.

15 augusti 2019

Laser – för modern verktygsproduktion

På Elmia Svets och Fogningsteknik hålls seminariet ”Laser – ett universellt verktyg för modern verktygsproduktion”, onsdagen den 11 maj kl. 13:30.

På seminariet får vi höra både leverantörer och användare, som har investerat i laser, prata om vad som händer idag, vilken potential som finns och hur man kan utnyttja tekniken inom produktionen på bästa sätt

För mer information, kontakta

Per Westerhult, teknisk projektledare
070-211 63 02

Läs mer

www.lasergruppen.eu

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
04 augusti 2014

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se