Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • 10 maj 2016

  Förnyat uppdrag om svetsstandardiseringen

  Svetskommissionen svarar för projektledningen av bakgrundsarbetet till den internationella svetsstandardiseringen som omfattar ca 400 projekt.

  93 % av de tillfrågade medlemmarna i Svetskommissionen svarar att standardisering är viktigt eller mycket viktigt för företaget. Det är avgörande för många svenska företag att kunna påverka och tidigt få kännedom om förändringar i standarder, och även att kunna samverka kring tolkning och hur de ska tillämpas.

  Svetskommissionen startades för åttiofem år sedan för att upprätta regler, för att få svetsade konstruktioner godkända och möjliga att t.ex. försäkra, och har sedan dess alltid varit ledande i standardiseringsarbetet för svetsning.

  Sedan slutet av 80-talet har svetsstandardiseringen bedrivits europeiskt och sedan alltmer internationellt. Det är väsentligt för svensk exportindustri att svensk standard är tillämpbar globalt och att kraven i standarderna passar med svensk industritillämpning.

  För mer information, kontakta

  Mathias Lundin, vd
  08-120 304 01

  Läs mer

  www.svets.se/standardisering

15 augusti 2019

Laser – för modern verktygsproduktion

På Elmia Svets och Fogningsteknik hålls seminariet ”Laser – ett universellt verktyg för modern verktygsproduktion”, onsdagen den 11 maj kl. 13:30.

På seminariet får vi höra både leverantörer och användare, som har investerat i laser, prata om vad som händer idag, vilken potential som finns och hur man kan utnyttja tekniken inom produktionen på bästa sätt

För mer information, kontakta

Per Westerhult, teknisk projektledare
070-211 63 02

Läs mer

www.lasergruppen.eu

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
04 augusti 2014

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se