Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • 10 maj 2016

  Förnyat uppdrag om svetsstandardiseringen

  Svetskommissionen svarar för projektledningen av bakgrundsarbetet till den internationella svetsstandardiseringen som omfattar ca 400 projekt.

  93 % av de tillfrågade medlemmarna i Svetskommissionen svarar att standardisering är viktigt eller mycket viktigt för företaget. Det är avgörande för många svenska företag att kunna påverka och tidigt få kännedom om förändringar i standarder, och även att kunna samverka kring tolkning och hur de ska tillämpas.

  Svetskommissionen startades för åttiofem år sedan för att upprätta regler, för att få svetsade konstruktioner godkända och möjliga att t.ex. försäkra, och har sedan dess alltid varit ledande i standardiseringsarbetet för svetsning.

  Sedan slutet av 80-talet har svetsstandardiseringen bedrivits europeiskt och sedan alltmer internationellt. Det är väsentligt för svensk exportindustri att svensk standard är tillämpbar globalt och att kraven i standarderna passar med svensk industritillämpning.

  För mer information, kontakta

  Mathias Lundin, vd
  08-120 304 01

  Läs mer

  www.svets.se/standardisering

17 januari 2020

Nyrekrytering

Hosse är IWS och har tidigare jobbat som svetsare, svetslärare och svetsansvarig. Han är utbildad kvalitetsrevisor och OFP-kontrollant. Hosse har en gedigen erfarenhet inom svets­området och kommer att komplettera oss med utveckling av verksamheterna kring utbildning, nätverk och information till branschen.

Han kommer närmast från Dekra där han jobbat med utbildningsfrågor, revisioner och som svetssakkunnig. Men han har gjort mycket mer än så och har en ganska brokig bakgrund. Förutom på Dekra Industrial har han arbetat på ytterligare ett kontrollorgan – Force. Där var hans uppgifter kontroll, svetsarprövning och lödarprövning. Pedagogik och utbildning har han ytterligare erfarenhet av från sin tid som svetslärare på Lernia.

Hosse har under hela sin karriär haft mycket kontakt med kansliet, så jobbet på Svetskommissionen det naturliga steget efter det han hittills arbetat med. I en branschorganisation kan han påverka mer och få ännu bättre kontakt med olika företag i branschen.

PDF

Senast ändrad av: System
09 september 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Morbi in sem quis dui
2. Placera ornare
3. Cias consquat
4. Pellentuum ciscus

Text
Text
Text
Text​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se