Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • 29 maj 2014

  Varför ändra en bra utbildning?

  Svetsteknik är idag en egen inriktning i gymnasiekolans Industritekniska program. Utbildningen har anpassats till de internationella reglerna så att svetseleven nu går ut gymnasieskolan med diplom som internationell svetsare. Utbildningen fungerar bra, den ger svetseleven god praktisk färdighet och teoretisk kunskap, och gör eleven attraktiv på arbetsmarknaden.

  – Jag vill uppmärksamma företag på värdet av svetsare med diplom. Rätt utbildad personal ger stora vinster för företaget ‒ kortare startsträcka in i produktion och med större utvecklingsmöjligheter. Svetsning är en nyckelprocess och har stort värde för företag som satsar på kompetensen, säger Lars Johansson, vice vd.

  Svetsbranschen ser därför med oro på beslutet att riva upp nuvarande utbildning. Svetskommissionen medverkar aktivt i regeringens utredningsarbete för att förhoppningsvis få en svetsutbildning som är lika bra som dagens eller möjligen ännu bättre. Sista september i år ska utredningen vara klar och presenteras då av regeringens utredare Amelie von Zweigbergk.

  För mer information kontakta:

  Elisabeth Egerblom

  08–120 304 02

15 augusti 2019

Laser – för modern verktygsproduktion

På Elmia Svets och Fogningsteknik hålls seminariet ”Laser – ett universellt verktyg för modern verktygsproduktion”, onsdagen den 11 maj kl. 13:30.

På seminariet får vi höra både leverantörer och användare, som har investerat i laser, prata om vad som händer idag, vilken potential som finns och hur man kan utnyttja tekniken inom produktionen på bästa sätt

För mer information, kontakta

Per Westerhult, teknisk projektledare
070-211 63 02

Läs mer

www.lasergruppen.eu

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
04 augusti 2014

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se