Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • 29 maj 2014

  Varför ändra en bra utbildning?

  Svetsteknik är idag en egen inriktning i gymnasiekolans Industritekniska program. Utbildningen har anpassats till de internationella reglerna så att svetseleven nu går ut gymnasieskolan med diplom som internationell svetsare. Utbildningen fungerar bra, den ger svetseleven god praktisk färdighet och teoretisk kunskap, och gör eleven attraktiv på arbetsmarknaden.

  – Jag vill uppmärksamma företag på värdet av svetsare med diplom. Rätt utbildad personal ger stora vinster för företaget ‒ kortare startsträcka in i produktion och med större utvecklingsmöjligheter. Svetsning är en nyckelprocess och har stort värde för företag som satsar på kompetensen, säger Lars Johansson, vice vd.

  Svetsbranschen ser därför med oro på beslutet att riva upp nuvarande utbildning. Svetskommissionen medverkar aktivt i regeringens utredningsarbete för att förhoppningsvis få en svetsutbildning som är lika bra som dagens eller möjligen ännu bättre. Sista september i år ska utredningen vara klar och presenteras då av regeringens utredare Amelie von Zweigbergk.

  För mer information kontakta:

  Elisabeth Egerblom

  08–120 304 02

17 januari 2020

Nyrekrytering

Hosse är IWS och har tidigare jobbat som svetsare, svetslärare och svetsansvarig. Han är utbildad kvalitetsrevisor och OFP-kontrollant. Hosse har en gedigen erfarenhet inom svets­området och kommer att komplettera oss med utveckling av verksamheterna kring utbildning, nätverk och information till branschen.

Han kommer närmast från Dekra där han jobbat med utbildningsfrågor, revisioner och som svetssakkunnig. Men han har gjort mycket mer än så och har en ganska brokig bakgrund. Förutom på Dekra Industrial har han arbetat på ytterligare ett kontrollorgan – Force. Där var hans uppgifter kontroll, svetsarprövning och lödarprövning. Pedagogik och utbildning har han ytterligare erfarenhet av från sin tid som svetslärare på Lernia.

Hosse har under hela sin karriär haft mycket kontakt med kansliet, så jobbet på Svetskommissionen det naturliga steget efter det han hittills arbetat med. I en branschorganisation kan han påverka mer och få ännu bättre kontakt med olika företag i branschen.

PDF

Senast ändrad av: System
09 september 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Morbi in sem quis dui
2. Placera ornare
3. Cias consquat
4. Pellentuum ciscus

Text
Text
Text
Text​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se