Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • 29 maj 2014

  Varför ändra en bra utbildning?

  Svetsteknik är idag en egen inriktning i gymnasiekolans Industritekniska program. Utbildningen har anpassats till de internationella reglerna så att svetseleven nu går ut gymnasieskolan med diplom som internationell svetsare. Utbildningen fungerar bra, den ger svetseleven god praktisk färdighet och teoretisk kunskap, och gör eleven attraktiv på arbetsmarknaden.

  – Jag vill uppmärksamma företag på värdet av svetsare med diplom. Rätt utbildad personal ger stora vinster för företaget ‒ kortare startsträcka in i produktion och med större utvecklingsmöjligheter. Svetsning är en nyckelprocess och har stort värde för företag som satsar på kompetensen, säger Lars Johansson, vice vd.

  Svetsbranschen ser därför med oro på beslutet att riva upp nuvarande utbildning. Svetskommissionen medverkar aktivt i regeringens utredningsarbete för att förhoppningsvis få en svetsutbildning som är lika bra som dagens eller möjligen ännu bättre. Sista september i år ska utredningen vara klar och presenteras då av regeringens utredare Amelie von Zweigbergk.

  För mer information kontakta:

  Elisabeth Egerblom

  08–120 304 02

03 juni 2019

Fogningsdagarna 27-28 april - mötesplats för Sveriges metallindustri

Svetskommissionen ordnar varje år Fogningsdagarna, för att låta branschen samlas och uppmärksamma intressanta företag. Första dagen hålls det föreläsningar och andra dagar gör vi studiebesök.

För att vår industri ska fortsätta att hålla världsklass behöver vi ständigt uppdatera vår kunskap. Under torsdagen får vi därför lyssna på föredrag om allt från automatisering och hur man bäst tillverkar i olika material till att Karlskrona kommun berättar om vad de gör för att locka unga till kommunen.

Fredag 28 april besöker vi Saab Kockums i Karlskrona, ett företag med nytänk när det gäller sin tillverkning av ubåtar och som har en väldigt genomtänkt utveckling av sin arbetsmiljö. Att vi besöker Yaskava i Karlskrona beror på att de är ett modernt företag som tillverkar robotsvetsmaskiner i toppklass.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
04 augusti 2014

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se