Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetskommissionens logotyp

Här sammanfattas vår visuella identitet – vårt verktyg för att skapa en tydlig bild av Svetskommissionen.

Vår visuella identitet omfattar bland annat logotyp, typografi, färgpalett och andra grafiska uttryck såsom grafiskt element och bildmanér. Vår visuella identitet ska inspirera och ge vägledning och signalera vad vi står för.

Det finns vissa regler kring vår logotyp som du kan läsa om här.PDF

Devis

För att ni medlemmar ska kunna visa ert stöd för oss har vi tagit fram en devis att använda vid mässor och på annat tryckt material.

IW-svetsare

Internationell svetsare (International welder, IW) är ett projekt som Svetskommissionen ansvarar för. Är du godkänd som IW-skola får du använda projektets logotyp.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
24 augusti 2015

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se