Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kickstart - digitaliseringsstöd

Behöver din verksamhet öka sin digitalisering? Exempel på vad det kan innebära hittar du på kickstartdigi.se, under Digitaliceringscase.

Kickstart är ett nationellt koncept för att kicka igång industrins digitalisering genom stöd till företag för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Finansieras av Tillväxtverket.

Kort presentation av konceptet KickstartPDF.

 • Anmäl dig till någon av de workshops som planeras runt om i landet via www.kickstartdigi.se.
 • Om du som medlem vill anser att det finns flera företag på din ort/region som kan samlas kring detta, kontakta Mathias Lundin

Vi har identifierat ett stort behov av stöd till svetsande företag för att möjliggöra en nödvändig digitalisering av verksamheten.

Konceptet har Kickstart har genomförts för ett antal industriföretag med gott resultat. Nu sker därför en nationell uppskalning, Kickstart 1000+, med ett 18 månaders program (från augusti 2017) finansierat av Tillväxtverket, och som rullas ut av Teknikföretagen.

Områden att digitalisera för svetsande tillverkare kan vara:

 • Produktionsunderlag tillgänglighet
 • Synkronisering mellan produktionsunderlag, kvalificering, kundkrav, myndighetskrav ...
 • Produktionsstyrning
 • Sälj, marknadsföring, mötet med kunder
 • Interna processer i allmänhet
 • ...

Detta kan göras med:

 • Användning av konsulter
 • Marknadsdrivet/kommersiellt företagssamarbete
 • Expertstöd
 • Behov av process- och verksamhetsstöd (Digilyft, Produktionslyft, Robotdalen mfl)
 • Medverkan i industridrivna utvecklingsprojekt och testbäddar, t.ex. via Produktion2030, PIIA, Smarta Elektroniksystem etc
 • Stöd för kompetensutveckling

Medlemmar i Svetskommissionen som är intresserade eller har frågor kontakta gärna Mathias Lundin för mer information.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
12 juni 2019

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se