Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Industriteknik bas

Svetskommissionen medverkar i ett stort branschöverskridande samarbete med projekt som har resulterat i en branschgemensama modeller för validering av baskompetens för industrijobb.

OBS! Lämna dina synpunkter om svetsande underhåll vs underhåll i svetsande verksamheter för det pågående projektet Underhåll bas

För att säkra svensk industris framtida utveckling måste industrins behov av kvalificerade medarbetare tillgodoses. Utbildningssystemet måste leverera rätt kompetensnivå och arbetssökandes kompetens måste kunna matchas mot industrins kompetenskrav.

Projektet finansierades av Skolverket och leddes av Teknikföretagen i samarbete med IF Metall.

Generella syften och mål med validering av kompetens:

  • Möjlighet att identifiera enskilda personers utbildningsbehov
  • Enklare och mycket mer kostnadseffektivt för företag att köpa in rätt utbildning till rätt personal för att komplettera kompetenser
  • Lättare och billigare för Arbetsförmedlingen att komplettera utbildning för att få personer i jobb
  • Kartlägga organisationers utbildningsbehov och mäta effekter av insatser

Indutriteknik bas

Första delprojektet för att bestämma krav på kunskap, färdigheter och kompetens för ett bestämt antal områden, samt att skapa ett onlineverktyg med frågor för att pröva personal, slutfördes mitten 2015. Från hösten 2016 är valideringen i skarpt läge och upphandlas bland annat av Arbetshförmedlingen.

Automation bas

Andra delprojektet, Automation bas, för att bestämma krav på kunskap, färdigheter och kompetens för personal med fokus på automationsjobb, samt att skapa onlineverktyg för att pröva personal, slutfördes 2016.

Underhåll bas

Under 2017 pågår ett tredje delprojekt, Underhåll bas, för verktyg för validering av baskomtetens för underhållspersonal.

Mer info och lämna feedback i det pågående projektet, speciellt angående underhåll i svetsande verksamheter kontra svetsande underhåll. 

Mer info om projektet

 

Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
24 augusti 2017

 


Kontakt Industriteknik Bas

Om du vill veta mer om modellen, ta kontakt med Peter Norman, tel: 08-120 304 09.

Färdplan

Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se