Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vi är branschföreträdare och samordnare i forskningsfrågor

Svetskommissionen har en stark roll inom forskning och utveckling vad gäller sammanfogning genom svetsning, limning, lödning och mekaniska förband. Vårt nätverk av specialister från små och stora företag, organisationer, institut och högskolor utgör en mycket kompetent bas för den rollen.

Med en bred förankring i såväl verkstads- som stål- och övrig svetsindustri, är Svetskommissionen väl lämpad att vara ett branschföreträdande och samordnande organ i forskningsfrågor.

Den samordnande och branschföreträdande rollen står främst vårt Forskningsråd, med företrädare från industri, högskolor och forskningsinstitut.

En viktig del av verksamheten i våra arbetsgrupper är teknikspridning av forskningsresultat från svenska och internationella forskningsprojekt. Genom stark industrirepresentation i arbetsgrupperna och det stora teknikkunnandet är grupperna också väl lämpade att initiera forskningsprojekt.

För våra medlemsföretags räkning ingår vi som delfinansiär i Centre of Joining & Structures (CJS) på Swerea Kimab. Medlemmar får tillgång till rapporterna från CJS betydligt tidigare än övrig industri och här på webben presenteras ett "abstract" för varje rapport.

Svetskommissionen är också huvudansvarig för medlemskapet i International Institute of Welding (IIW).

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
17 juli 2014

 


Kontakt forskning och utveckling

Om du vill veta mer, ta kontakt med Peter Norman, tel: 08-120 304 09.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se