Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Anmälan Fogningsdagarna 11–12 april 2019

Det är viktigt att vara noggrann när du fyller i din anmälan för att vi ska kunna få korrekt information. Kom ihåg att du själv ansvarar för din resa och boende. Mer information om det hittar du här.

Observera att din anmälan är bindande.

Läs de praktiska upplysningarna innan du anmäler dig.

--------------

Senast ändrad av:

Åsa Malmqvist
08 april 2019


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se