Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kockums ubåt

Fogningsdagarna

Fogningsdagarna är ett utmärkt tillfälle för oss i branschen och inom industrin att träffas och utbyta erfarenheter för att hålla sig i utvecklingens framkant.

Seminariedelen innehåller aktuella teman och högintressanta föredrag. I anslutning till konferensen hålls Svetskommissionens årsmöte, dit våra medlemsrepresentanter är välkomna.

Tidigare Fogningsdagarna

För frågor om Fogningsdagarna kontakta Hosse Larizadeh.

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson
12 februari 2018

 


Kontakt Fogningsdagarna

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Hosse Larizadeh, tel: 08-120 304 07.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se