Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Elmia Svets och Fogningsteknik

12-15 maj 2020 ordnar Svetskommissionen mässan Elmia Svets och Fogningsteknik i Jönköping i samarbete med Elmia.

Mässan är en viktig mötesplats för branschen där tekniska lösningar och nyheter kan diskuteras med branschens främsta experter och leverantörer. Man kan också ta del av ett späckat program med korta föredrag och seminarier. Det är Svetskommissionens uppgift som branschföreträdae att möjliggöra denna typ av samverka och därmed stödja utvecklingen av svensk svetsande industri.

Medlemmar får rabatt på monterhyran

Som medlem i Svetskommissionen har utställare rabatt på monterytan. Medlemskapet måste vara registrerat senast 90 dagar före mässan, då Elmia startar faktureringen av utställarna.

För frågor och bokning kontakta Patrik Swenzén, Annonshuset 08-662 75 67 070-654 33 32

Som besökare får du tre nummer av tidningen Svetsen om du anger detta vid din registrering.

Om svetsmässan

Första tillfället maj 2012 blev en stor succé både för utställare och besökare, likaså uppföljningen 2014, 2016 och 2018.

Mässan Elmia Svets- och Fogningsteknik går samtidigt som Elmia Automation vilket ger många nyttiga synergier både för utställare och besökare. 2016 tillkom ytterligare två mässor; Elmia Verktygsmaskiner och Elmia Plåt. Till mässan 2018 tillkom även Elmia Polymer.

Mässveckan är fylld av olika program för teknikutbyte och kontaktskapande. Läs nyheter kring mässan och branschen.

Läs mer om mässan på Elmias hemsida

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
26 juni 2019

 


Kontakt Elmia-mässan

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01.

Om du vill boka en monter, ta kontakt med Patrik Swenzén på Annonshuset, tel: 08-662 75 67

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se