Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Elmia Svets och Fogningsteknik 2018 Elmia Svets och Fogningsteknik 2018

Elmia Svets och Fogningsteknik

15-18 maj ordnade Svetskommissionen mässan Elmia Svets och Fogningsteknik i Jönköping i samarbete med Elmia. Det stora intresset från besökare och utställare gjorde att vi höll till i den större A-hallen. Och tur var väl det, det blev publikrekord med 10 570 besökare

För utställare

Som medlem i Svetskommissionen har utställare rabatt på monterytan med 265 sek/kvm. Det innebär en hel medlemsandel (11 900 sek) för en monter på 45 kvm. Medlemskapet måste vara registrerat senast 90 dagar före mässan, då Elmia startar faktureringen av utställarna.

För frågor och bokning kontakta Patrik Swenzén, Annonshuset 08-662 75 67 070-654 33 32

Som besökare får du tre nummer av tidningen Svetsen om du anger detta vid din registrering.

Om svetsmässan

Mässan är en viktig mötesplats för branschen där tekniska lösningar och nyheter kan diskuteras med branschens främsta experter och leverantörer. Man kan också ta del av ett späckat program med korta föredrag och seminarier. Det är Svetskommissionens uppgift som branschföreträdae att möjliggöra denna typ av samverka och därmed stödja utvecklingen av svensk svetsande industri.

Första tillfället maj 2012 blev en stor succé både för utställare och besökare, likaså uppföljningen 2014 och 2016.

Mässan Elmia Svets- och Fogningsteknik går samtidigt som Elmia Automation vilket ger många nyttiga synergier både för utställare och besökare. 2016 tillkom ytterligare två mässor; Elmia Verktygsmaskiner och Elmia Plåt. Till mässan 2018 tillkommer även Elmia Polymer. Läs mer...

Mässveckan är fylld av olika program för teknikutbyte och kontaktskapande. Läs nyheter kring mässan och branschen.

Läs mer om mässan på Elmias hemsida

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
25 januari 2019

 


Kontakt Elmia-mässan

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01.

Om du vill boka en monter, ta kontakt med Patrik Swenzén på Annonshuset, tel: 08-662 75 67

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se