Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

11 maj 2017

Sök till yrkeshögskola

Det finns flera yrkeshögskolor i Sverige som håller utbildningar direkt riktade mot kvalificerade jobb inom svetsbranschen. I år har två skolor fått YH-ansökan godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Yrkeshögskola är studiemedelsberättigande och avgiftsfri

Som svetsare finns nu alla möjligheter att skaffa spetskunskaper och få ett rejält försprång på arbetsmarknaden. Inom verkstadsindustrin, järnvägs- och energisektorn ställs allt högre krav på kvalitet, produktivitet och säkerhet. Detta skapar en stor efterfrågan på svetsare som har en kvalificerad utbildning. Att till exempel få ett ytterligare års studier efter avslutat yrkesgymnasium ger mycket goda förutsättningar att få jobbet man vill ha.

Ansökningstiden går snart ut för kursstart i höst så läs på om utbildningarna och ansök. Eller se till att du påverkar unga driftiga svetsare i rätt riktning.

Certifierad svetsare med kvalificerad kompetens hos Ekbackeskolan i Osby

Nordisk spårsvetsare på Vansbro Järnvägsskola

Håller du en yrkeshögskoleutbildning som riktar sig mot
svetsbranschen? Hör av dig till oss på Svetskommissionen.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
11 maj 2017

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se