Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Marie-Louise Enerlöv

Utbildningsadministratör

Tel: 08-120 304 08Marie-Louises arbetsområden

  • administration för IIW/ EWF-utbildningarna och kursverksamheten
  • redaktör för kurskatalog och kursprogram
  • delaktig i arrangemang av årsmötet, svetslärarmötet och fogningsdagarna

Ställ en fråga till Marie-Louise:

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
14 februari 2017

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se