Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Lars Johansson

På tillfälligt besök som ställföreträdande operativ chef för ANB Sverige, den del av Svetskommissionen som är auktoriserat organ för internationella utbildningar.Lars arbetsområden är

  • IIW/EWF-utbildningarna

Ställ en fråga till Lars:

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
25 september 2019

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se