Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Peter Hjertsson

Tack till alla jag lärt mig av under min tid på Svetskommissionen!
Jag slutar på Svetskommissionen den 21 juni 2018. Tack till alla jag mött, pratat med, och lärt av under mina år på kansliet.

Vänliga hälsningar, Peter

Peters arbetsområden tas till del över av Hosse.

Om du har frågor om följande saker kontakta honom:

  • administration för kursverksamheten
  • redaktör för kurskatalog och kursprogram

För övriga projekt och ärenden som Peter har haft hand om, kontakta Mathias eller någon annan på kansliet:

  • administration för årsmötet, Svetslärarmötet och Fogningsdagarna
  • administration för Effektiv Rekrytering

Ställ en fråga till Hosse:

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson
20 juni 2018

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se