Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Elisabeth Egerblom

Tekniksekreterare och ansvarig för de internationella utbildningarna

Tel: 08-120 304 02Elisabeths arbetsområden

  • verksamhetsansvarig för IIW/EWF-utbildningarna
  • hanterar forskningsfrågor
  • Svetskommissionens representant i IIW och EWF

Elisabeth svarar för arbetsgrupperna

  • 14 Utbildning
  • 46 Konstruktionsteknologi

Ställ en fråga till Elisabeth:

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
28 september 2017

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se