Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

07 juli 2019

IIW:s 72:a årsmöte (Annual Assembly) Bratislava

7-12 juli 2019 i Bratislava, Slovakien

Mer info finns under www.iiw2019.com

Notera att du kategoriseras som "Young professional" om du är under 35 år, och har då en kraftig rabatt på anmälningsavgiften. Dessutom är det en lägre avgift under "early bird registration" som normalt varar till 31 mars (samma år).

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
28 maj 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se