Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

11 april 2019

Fogningsdagarna 2019, Trollhättan

Fogningsdagarna är Sveriges och branschens årliga konferens för svetsning och övrig sammanfogning som arrangeras av Svetskommissionen. 2019 håller vi dem 11-12 april i Trollhättan.

Fogningsdagarna är ett utmärkt tillfälle för industrin och branschen att träffas, utbyta erfarenheter för att hålla sig i utvecklingens framkant. Seminariedelen innehåller aktuella teman och högintressanta föredrag. I anslutning till konferensen sker även Svetskommissionens årsmöte som riktar sig till våra medlemsrepresentanter.

Mer om Fogningsdagarna

Svetskommissionens årsmöte sker i anslutning till Fogningsdagarna 11 april kl 9.00 till ca 9.30.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
18 december 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se