Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

15 maj 2018

Elmia Svets och Fogningsteknik

Svetskommissionens lyckade samarbete med Elmia fortsätter.

Nästa mässa är 15-18 maj 2018. Den flyttas från C-hallen till den större A-hallen.

Som medlem i Svetskommissionen har du rabatt på monterytan med 265 sek/kvm. Det innebär en hel medlemsandel (11 900 sek) för en monter på 45 kvm.

För frågor och bokning kontakta Patrik Swenzén, Annonshuset 08-662 75 67 070-654 33 32

Som besökare får du 3 nummer av tidningen Svetsen om du anger detta vid din registrering.

 

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
23 januari 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se