Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Ökad lönsamhet i svetsande produktion

Svenska producerande företag har stora möjligheter att öka sin lönsamhet inom svetsrelaterad produktion med mer än 50%.

Svetsekonomi är ett område där det finns stora möjligheter till utveckling. Det är av största vikt att vi fokuserar på att öka lönsamheten, framförallt med avseende på omvärldens konkurrens.

Målsättning

Syftet med seminariet är att ge ansvariga inom företaget en överblick av nödvändiga aktiviteter och verktyg för att öka lönsamheten i den svetsande verksamheten.

Innehåll

Seminariet innefattar företagsekonomiska bedömningar, svetskostnadsberäkningar och investeringsberäkningar. Ett antal allmänna verktyg och riktlinjer presenteras, liksom tips och exempel som kan vara till stöd för ett analys- och förändringsarbete som den svetsansvarige eller företagsledaren kan ställas inför. Seminariet innehåller presentationer från olika företag och deras erfarenheter.

Huvudföreläsare

Professor Nils Erik Stenbacka

Viktig information

Praktiska upplysningar

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson
19 oktober 2017

 


Målgrupp

Företagsledare, produktionschefer, produktionsutvecklare, konstruktörer, svetsansvariga och inköpare.

Kursavgift

Ordinarie: 6 000:-
Medlemmar: 4 900:-

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se