Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kvalitetssäkring vid svetsning ISO 3834 och EN 1090

Värdet av att ha ett fungerande kvalitetsledningssystem för svetsrelaterade arbeten är större än många tror. Därför utökar vi kursutbudet inom ISO 3834 & EN 1090.

SS-EN ISO 3834 ger mer än att bara säkra spårbarheten information en och  identifiera alla delar av processen. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem ökar lönsamheten bl.a. genom att förenkla produktionen, minska reparation och kassation. Som bonus ökar det  företagets renommé, ger stora fördelar i kundkommunikationen vilket bidrar till ökad trovärdighet och slutligen stora möjligheter till ökad  försäljning.

Nya Europaregler för utförande av stålkonstruktioner har varit på gång under en längre tid. År 2001 tillkom dessutom en gemensam Europastandard (EN). Standarden SS-EN 1090-2 omfattar utföranderegler för stålkonstruktioner och specificerar dessa oberoende av konstruktioner där bland annat hus, broar, plåtbalkar och fackverkskomponenter ingår.Regelverket påverkar utförande av stålkonstruktioner och svetsning. Deltagarna ska efter avslutad kurs ha grundkunskap i EN 1090-2

Svetsning  är en "speciell" process, där kvalitet inte kan tillföras genom  efterföljande kontroller, kvalitet måste styras in genom hela processen  från materialhantering till färdig slutkontroll. Kravbilden har förtydligats inom EU och den internationella standardiseringen mot ISO går allt längre. Det övergripande kvalitetsledningssystemet ISO 9000 är i tunnaste laget när det gäller kvalitetsstyrning av svetsrelaterade arbeten och därför rekommenderas svetsande företag tillämpa SS-EN ISO 3834-serien och SS-EN 1090 för styrning av svetsarbetet.

Deltagaren ska efter kursen

  • ha fått information om fördelarna med ökad kvalitetsstyrning, övergripande förståelse för uppbyggnaden av standarden.
  • ha fått nyttiga verktyg och råd för att lyckas med implementeringen av kvalitetssystemet SS-EN ISO 3834, insyn i relaterade  och viktiga standarder för effektiv kvalitetsstyrning av svetsarbetet.

Utbildare

Svetskommissionen

Kursledning

Hosse Larizadeh är kursansvarig och svarar gärna på frågor om kursinnehåll eller tar emot önskemål/synpunkter på framtida kurser. Hosse når du på tel: 08-120 304 07.

Viktig information

Praktiska upplysningar

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson
10 november 2017

 


Målgrupp

Företagsledare, svetsansvariga, produktions- och svetstekniker samt kvalitets- och kontroll- tekniker vid svetsande företag. Kursen är också av stort värde för inköpare och beställare av svetsade produkter.

Kursavgift

Ordinarie: 5 200:-
Medlemmar: 4 700:-

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se