Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Att konstruera för svetsning

Målet med kursen är att ge personer som arbetar med svetsade konstruktioner en komplett bild av vad man måste ta hänsyn till när man konstruerar för svetsning.

Den kontinuerliga utvecklingen av lagar och standarder kräver ständiga och konstruktiva förändringar. En korrekt konstruerad produkt med rätt ritningsunderlag ger stora fördelar i produktionscykeln. Ett korrekt underlag ger även en säkrare produkt med högre kvalitet och ökad lönsamhet.

Kursen tar upp

  • Svetsmetoder, materialval och svetsbarhet
  • Konstruktion för utmattningsbelastning
  • Svetsbeteckningar på ritningar
  • Kvalitets- och acceptanskrav vid svetsning.

Kursprogram

Viktig information

Praktiska upplysningar

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson
19 oktober 2017

 


Målgrupp

Kursen vänder sig till de personer som behöver en bred och översiktlig kunskap om metoder, regelverk och standarder inom svetsområdet och angränsande områden.

  • Konstruktörer och beräkningsingenjörer
  • Personal inom produktion och produktutveckling.
  • Personal inom kvalitetskontroll

Kursavgift

Ordinarie: 5 300:-
Medlemmar: 4 000:-

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se