Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vårt kursutbud

Att all svetsande produktion i Sverige har de bästa tänkbara förutsättningarna är av största vikt. Därför har Svetskommissionen arrangerat industrinära, aktuella kurser i många år, för varje person som är verksam i industrin.

Från svetskontrollanter till inköpare, företagsledning till kvalitetsansvariga, finns det en kurs för alla.

Bland utbudet hittar du kurser om visuell kontroll, konstruktion, limning, robotsvetsning, ekonomi, tryckkärl och rör, och processer som rostfritt stål.

Särskilda kurser

Kursen auktoriserar personer som får övervaka provläggning, utföra syning, utföra och bedöma bock-/brytprov samt utfärda svetsarprövningsintyg för IW-svetsare enligt SS-EN 287-1 och 9606-1.

Kursen certifierar deltagaren och leder till ett intyg som företaget kan använda för att uppfylla kraven i ISO 3834-2, 3834-3, och 3834-4 avseende syning.

Kurser för vidareutbildning

Praktiska kurser

Kursanmälan

Anmäl dig till de olika kurssidorna ovan. I samband med att du anmäler dig till en kurs vill vi att du läser igenom våra anmälningsvillkor.

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren

I vissa fall finns inget bestämt nästa kursdatum. Om du är intressserad av någon av dessa kurser, anmäl ditt intresse så återkommer vi när kursdatum och ort är bestämt.

Har du synpunkter på kursinnehåll eller behov av kurser inför framtiden, kontakta vår kursansvarig Åsa Malmqvist, tel: 08-120 304 07.

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
31 januari 2019


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se