Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vårt kursutbud

Vidareutbildning är ett måste för att möta den allt hårdare konkurrensen. I detta är vi en oberoende, kvalificerad partner. Den stora kompetens som finns hos oss gör att vi kan erbjuda högklassig utbildning inom många områden och på skilda nivåer.

Vi erbjuder såväl vanliga som företagsanpassade kurser, som vanligen omfattar 1-2 dagar. Som föreläsare anlitas expertis från industrin och institutioner, många av dem med mycket god insikt i vad som händer internationellt.

Aktuella kurser

Kurser för yrkesverksamma

Praktiska kurser

Konferenser, möten och seminarier

Kursanmälan

Anmäl dig till de olika kurssidorna ovan. I samband med att du anmäler dig till en kurs vill vi att du läser igenom de praktiska upplysningarna.

I vissa fall finns inget bestämt nästa kursdatum. Om du är intressserad av någon av dessa kurser, anmäl ditt intresse så återkommer vi när kursdatum och ort är bestämt.

Har du synpunkter på kursinnehåll eller behov av kurser inför framtiden, kontakta Hosse Larizadeh, kursansvarig, tel: 08-120 304 07.

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
20 september 2017


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se