Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Praktiska upplysningar

Det är viktigt att du läser det här innan du anmäler dig till en kurs.

Anmälan

Anmäl dig till våra kurser direkt här på hemsidan. Anmälan kan även skickas till Svetskommissionen, Box 5073, 102 42 Stockholm.

Din anmälan är bindande. Ange faktureringsadress om annan än företagsadressen, samt eventuellt beställnings– eller inköpsnummer. Det är beställarens ansvar att tillhandahålla korrekt beställningsunderlag.

Bekräftelse

Efter att du skickat in din anmälan, kontrollera att du fått ett kvitto på anmälan via epostadressen du angivit. Har du inte fått det, kontakta kursadministratören Peter Hjertsson.

Bekräftelse får du senast en vecka före kursstart. Är kursen fulltecknad meddelar vi detta, och ger dig förtur till nästa kurstillfälle. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.

Kursavgift och fakturering

Information om vad kursen kostar finns under respektive kurs. Medlemsföretag får rabatt på kursavgiften. Viss dokumentation, lunch och kaffe ingår.

Faktura skickas innan kursstarten, och moms tillkommer.  

Avbeställning

Avbeställer du kursen efter bekräftelse tar vi ut en administrativ avgift på 500:- fram till två veckor före kursdagen. Om du avbokar en till två veckor före kursstart debiterar vi halv kursavgift. Vid avbokning inom en vecka innan kursstart eller om du uteblir debiterar vi hel kursavgift. Avbokning ska göras skriftligt. Självklart kan någon annan på ditt företag ta din plats om du är förhindrad att delta.  

Kursintyg

Du får ett intyg eller utbildningsbevis efter genomgången kurs. Om kursen avslutas med examinering får de med godkänt resultat ett intyg efter kursen, andra får ett deltagarbevis på att man har gått kursen.

Kurslitteratur

Vissa kurser har obligatorisk kurslitteratur. Oftast kan du beställa den hos oss i samband med din anmälan.

Hotell

Vi ger förslag på lämpliga hotell i samband med kurs men du får själv boka rum. Eventuell kostnad vid avbeställd logi står du själv för.  

Kursledning

Hosse Larizadeh är kursansvarig och svarar gärna på frågor om kursinnehåll eller tar emot önskemål/synpunkter på framtida kurser.
Hosse når du på tel: 08-120 304 07. 

Administration

Uppgifter om kurser, konferenser (t.ex. Fogningsdagarna), samt anmälan besvaras av administratören Peter Hjertsson tel: 072-357 74 77.

 

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson
13 februari 2018

 


Kontakt kurser för yrkesverksamma

Hosse Larizadeh är kursansvarig och svarar gärna på frågor om kursinnehåll eller tar emot önskemål/synpunkter på framtida kurser. Hosse når du på 08-120 304 07.

Uppgifter om kursprogrammet och anmälan besvaras av Peter Hjertsson.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se