Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svetsteknisk grundkurs

Många tjänstemän, tekniker, ingenjörer och företagsledare jobbar dagligen med svetsteknik. En stor del av dessa känner att kunskapen inom området är begränsad vilket gör det svårt att lösa de problem som uppstår.

Grundläggande svetsteknik för alla som vill lära sig grunderna och känna sig tryggare i sin arbetsroll. Kursen är byggd kring tre yrkesroller — produktionstekniker, konstruktör och inköpare.

Målet med kursen är att ge en övergripande bild av vad svetsning handlar om, och att beröra alla delar av svetsning som är aktuella i de olika arbetsrollerna.

Innehåll

Vad är svetsning? Svetsning — material och konstruktion. Kvalitetsbegreppet inom svetsande verksamhet. Fallstudier: produktionstekniker, konstruktör och inköpare.

Kursen ges i samarbete med:

Swerea Kimab
PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
31 januari 2019

 


Målgrupp

Tekniker, ingenjörer, företagsledare och inköpare. Alla tjänstemän som kommer i kontakt med svetsteknik utan att ha det som huvudsaklig arbetsuppgift.

Kursavgift

Medlem 4 300 kr
Icke-medlem 5 300 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se