Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Industriell limningsteknik

Målet med kursen är att höja kunskapen om limning hos ingenjörer inom industrin. Kursen pågår under 2x2 heldagar och avslutas med examinering.

  • Del 1: 29–30 oktober
  • Del 2: 12–13 november,
  • Examinering: 17 december

Kursprogram

Se bifogat program.PDF

Anmälan:

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
08 oktober 2019

 


Tid och plats:

Del 1: 29–30 oktober
Del 2: 12–13 november
Examinering: 17 december

Kurslokal

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, M311, Brinellvägen 68, Stockholm. 

Kursavgift


Medlemmar: 16 000 kr
Icke medlem: 18 000 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se