Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Anmälningsvillkor

Det är viktigt att du läser detta innan du anmäler dig till en kurs.

Bokningsvillkor, avbokning och överlåtelse

Anmälan är bindande. Det är beställarens ansvar att tillhandahålla korrekt beställningsunderlag. Avbokning ska göras skriftligt. Vid avbokning efter bekräftelsemejl har skickats, eller om du uteblir, debiterar vi hel kursavgift. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att skriva till Svetskommissionens kursansvarig.

Svetskommissionen äger rätten att ställa in kurser vid för lågt deltagarantal. I det fall Svetskommissionen ställer in en kurs efter fakturering krediteras du det inbetalda beloppet. Svetskommissionen reserverar sig för ändringar i programmet, exempelvis byte av talare eller lokal.

Betalningsvillkor

Betalning mot faktura 30 dagar netto. Kurspriser är exklusive moms. Medlemsföretag i Svetskommissionen får ett lägre pris både på kursavgifter och litteratur.

Information om behandling av personuppgifter

Dina uppgifter behandlas och hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår policy kring GDPR här.

Fotografering och filmning

Ibland kan fotografering och filmning ske på våra evenemang. Dessa kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
08 oktober 2018

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se