Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Enkät tidningen Svetsen

En bra tidning är en viktig plattform för vår bransch och dess utveckling. Därför är viktigt för oss att veta vad du som läsare vill ha och behöver. Ta chansen att påverka hur framtidens tidning ska se ut och vad den ska innehålla.


Kön?Påverkar du material- och/eller maskininköpen på ditt jobb?
Multiple selection


Position/roll
Multiple selection


Vad har du för utbildning?
Multiple selection


Vilket område verkar ditt företag huvudsakligen inom?Vilka andra tidningar/nyhetsbrev läser du?
Multiple selection


Vilka artiklar tycker du bäst om i Svetsen?
Multiple selection
Hur vill du helst läsa Svetsen?Hur ofta tycker du att Svetsen ska komma ut?
Vad tycker du om tidningen Svetsen?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls
Har bra och relevant innehåll för den som arbetar i branschen

Tidningen har en trevlig layout

Det är en bra mix mellan redaktionellt innehåll och annonser

Det är en bra blandning av olika sorters artiklar
Vad tycker du om tidningens annonser?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls
De är generellt branschrelevanta

Jag hittar ofta intressant information

Annonserna är en viktig del av innehållet
Hur får du tag i tidningen?
Multiple selection
Hur viktig är tidningen för ditt medlemskap i Svetstekniska föreningen?
*Om du anger din e-postadress är du inte längre anonym för oss, men vi hanterar naturligtvis dina uppgifter enligt www.svets.se/gdpr

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
28 maj 2019


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se