Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Beräkning av insvetstal

Detta verktyg är till för beräkning av insvetstalet.

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
13 juni 2019


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se